Thứ hai, Ngày 15/07/2024 -

Lĩnh vực
Cơ quan
Tên thủ tục
TT Tên TTHC Lĩnh vực Cơ quan Mức độ
76 Thủ tục phê duyệt thiết kế khai thác chính gỗ rừng tự nhiên cho chủ rừng Cấp tỉnh: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn:Lâm nghiệp 2
77 Thủ tục công nhận vườn cây đầu dòng đối với cây trồng lâm nghiệp Cấp tỉnh: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn:Lâm nghiệp 2
78 Thủ tục thu hồi rừng gắn với đất lâm nghiệp đối với chủ rừng được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn mà không được gia hạn khi hết hạn Cấp tỉnh: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn:Lâm nghiệp 2
79 Thủ tục thu hồi rừng gắn với đất lâm nghiệp đối với chủ rừng được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền thuê hàng năm nay Cấp tỉnh: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn:Lâm nghiệp 2
80 Thủ tục phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp Giấy phép khai thác tận dụng gỗ trong rừng sản xuất là rừng tự nhiên của các tổ chức thuộc tỉnh Cấp tỉnh: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn:Lâm nghiệp 2
81 Thủ tục cải tạo rừng của tổ chức (trừ hộ gia đình, cá nhân, Vườn quốc gia, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) Cấp tỉnh: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn:Lâm nghiệp 2
82 Thủ tục phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác gỗ rừng trồng phòng hộ do Ban quản lý hoặc bên khoán tự đầu tư của các tổ chức thuộc tỉnh Cấp tỉnh: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn:Lâm nghiệp 2
83 Thủ tục cấp phép khai thác chính gỗ rừng tự nhiên Cấp tỉnh: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn:Lâm nghiệp 2
84 Thủ tục đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại địa phương Cấp tỉnh: Sở Công Thương: Xúc tiến thương mại 2
85 Thủ tục đăng ký thay đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại mang tính may rủi tại địa phương Cấp tỉnh: Sở Công Thương: Xúc tiến thương mại 2
86 Thủ tục đăng ký thay đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại địa phương Cấp tỉnh: Sở Công Thương: Xúc tiến thương mại 2
87 Thủ tục đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại mang tính may rủi tại địa phương Cấp tỉnh: Sở Công Thương: Xúc tiến thương mại 2
88 Thủ tục tiếp nhận thông báo thực hiện chương trình khuyến mại tại địa phương Cấp tỉnh: Sở Công Thương: Xúc tiến thương mại 2
89 Thủ tục giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết Chi cục quản lý thị trường tỉnh Kon Tum Cấp tỉnh: Sở Công Thương: Quản lý thị trường 2
90 Thủ tục giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum Cấp tỉnh: Sở Công Thương: Quản lý thị trường 2
91 Thủ tục giải quyết đơn yêu cầu xử lý vi phạm hành chính về sở hữu trí tuệ Cấp tỉnh: Sở Công Thương: Quản lý thị trường 2
92 Thủ tục kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của lực lượng quản lý thị trường tỉnh Kon Tum Cấp tỉnh: Sở Công Thương: Quản lý thị trường 2
93 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký sử dụng hoá chất độc hại có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp Cấp tỉnh: Sở Công Thương:Hóa chất 2
94 Thủ tục cấp Giấy xác nhận khai báo hóa chất nguy hiểm Cấp tỉnh: Sở Công Thương:Hóa chất 2
95 Thủ tục thẩm định, phê duyệt Đề án hỗ trợ kinh phí tham gia hội chợ triễn lãm Cấp tỉnh: Sở Công Thương:Công nghiệp 2
96 Thủ tục thẩm định, phê duyệt Đề án xin hỗ trợ kinh phí khuyến công quốc gia Cấp tỉnh: Sở Công Thương:Công nghiệp 2
97 Thủ tục xác nhận phân loại máy chính theo mã số hàng hóa của dây chuyền thiết bị đồng bộ nhập khẩu Cấp tỉnh: Sở Công Thương:Công nghiệp 2
98 : Thủ tục thẩm định, phê duyệt Đề án xin hỗ trợ kinh phí khuyến công địa phương Cấp tỉnh: Sở Công Thương:Công nghiệp 2
99 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp Cấp tỉnh: Sở Công Thương:Công nghiệp 2
100 Thủ tục tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở công trình mỏ khoáng sản rắn (đối với các dự án thuộc nhóm B, C và nguồn vốn không thuộc ngân sách Nhà nước) Cấp tỉnh: Sở Công Thương:Công nghiệp 2
 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2022)

  579.914 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2022)

  30.848,84 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2022)

  37 /63
Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Kon Tum lần thứ IX năm 2024
Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?