Thứ 3, Ngày 16/04/2024 -

Lĩnh vực
Cơ quan
Tên thủ tục
TT Tên TTHC Lĩnh vực Cơ quan Mức độ
26 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu trong lĩnh vực Công thương Sở Công Thương: Khác 2
27 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai trong lĩnh vực Công thương Sở Công Thương: Khác 2
28 Thủ tục tiếp công dân của Sở Công thương Sở Công Thương: Khác 2
29 Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Công thương Sở Công Thương: Khác 2
30 Thủ tục giải quyết tố cáo trong lĩnh vực Công thương Sở Công Thương: Khác 2
31 Thủ tục thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực công thương Sở Công Thương: Khác 2
32 Hoãn kiểm tra định kỳ cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn: Thủy sản 2
33 Kiểm tra, chứng nhận nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn: Thủy sản 2
34 Đăng ký kiểm tra và chứng nhận chất lượng, VSATTP hàng hóa thủy sản (tiêu thụ nội địa) Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn: Thủy sản 2
35 Đăng ký chứng nhận hàng nông lâm thủy sản Việt Nam chất lượng cao và uy tín thương mại Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn: Thủy sản 2
36 Cấp lại Giấy chứng nhận cho cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn: Thủy sản 2
37 Cấp giấy chứng nhận đăng ký bè cá Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn: Thủy sản 2
38 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đảm bảo điều kiện sản xuất, kinh doanh giống thủy sản Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn: Thủy sản 2
39 Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn: Thủy sản 2
40 Cấp giấy phép khai thác thủy sản Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn: Thủy sản 2
41 Miễn kiểm tra Chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thủy sản Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn: Thủy sản 2
42 Đăng ký kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn: Thủy sản 2
43 Thủ tục giải quyết khiếu nại của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn: Thủy sản 2
44 Thủ tục cấp Giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Kon Tum Cấp tỉnh: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn: Thủy lợi 2
45 Thủ tục điều chỉnh nội dung Giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Kon Tum Cấp tỉnh: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn: Thủy lợi 2
46 Thủ tục cấp Giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Kon T Cấp tỉnh: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn: Thủy lợi 2
47 Thủ tục gia hạn Giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Kon Tum Cấp tỉnh: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn: Thủy lợi 2
48 Thủ tục điều chỉnh nội dung Giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Kon Tum Cấp tỉnh: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn: Thủy lợi 2
49 Thủ tục gia hạn sử dụng Giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Kon Tum Cấp tỉnh: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn: Thủy lợi 2
50 Thủ tục cho thuê rừng gắn với đất lâm nghiệp đối với tổ chức trong và ngoài nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân người nước ngoài Cấp tỉnh: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn:Lâm nghiệp 2
 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2022)

  579.914 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2022)

  30.848,84 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2022)

  37 /63
Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Kon Tum lần thứ IX năm 2024
Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?