Thứ 3, Ngày 09/03/2021 -

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN UBND TỈNH

Từ ngày 08/03/2021 đến ngày 14/03/2021

Thời gian

Nội dung

Chủ trì/tham dự

Thành phần

Địa điểm

Thứ 2, ngày 08/03/2021

Sáng

07h00

BCSĐ UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh họp giải quyết công việc

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Các UV BCSĐ UBND tỉnh

Phòng họp giao ban

08h00

Tham gia đoàn thăm Hội LHPN tỉnh nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

09h30

Làm việc với các đơn vị về công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Kon Tum

Chủ tịch UBND tỉnh, PCT UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp

Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra tỉnh, UBND TP Kon Tum

Phòng họp số 1

Chiều

13h00

Kiểm tra các tuyến giao thông kết nối trên địa bàn tỉnh (671, 675A,..)

Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở GTVT

14h00

Hội nghị triển khai kiểm toán việc quản lý nguồn nước khu vực sông Mê Công, gắn với việc thực hiện mục tiêu phát triển bền vững

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp

Theo giấy mời

Hội trường lớn UBND tỉnh

Thứ 3, ngày 09/03/2021

Sáng

07h30

Họp giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

BCH Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh

Phòng họp số 01

08h30

Hội nghị lấy ý kiến cử tri đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh

Hội trường lớn UBND tỉnh

09h00

Kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án do BQL các dự án 98 làm chủ đầu tư

Chủ tịch UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

TP Kon Tum

Chiều

13h00

Họp BCSĐ UBND tỉnh

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Các Ủy viên BCSĐ UBND tỉnh

Phòng họp giao ban

14h00

Dự Hội nghị quán triệt Hướng dẫn số 04-HD/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Chủ tịch UBND tỉnh

Hội trường Ngọc Linh

Thứ 4, ngày 10/03/2021

Sáng

08h00

Dự Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh (01 ngày)

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Hội trường HĐND tỉnh

Chiều

13h00

Tiếp nhà đầu tư Big C

Chủ tịch UBND tỉnh

Phòng họp lớn UBND tỉnh

13h30

Dự Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh (01 ngày)

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Hội trường HĐND tỉnh

Thứ 5, ngày 11/03/2021

Sáng

08h00

Dự làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đăk Hà (01 ngày)

Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc

Hội trường 24/3 huyện Đăk Hà

Thứ 6, ngày 12/03/2021

Sáng

08h00

Giao ban tuần Thường trực Tỉnh ủy

Chủ tịch UBND tỉnh

Hội trường họp BTV Tỉnh ủy

10h00

Dự Hội nghị ban lãnh đạo mở rộng để thảo luận giới thiệu người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh

Theo giấy mời

Hội trường lớn UBND tỉnh

Chiều

13h00

Tiếp và làm việc với Trường Cao đẳng nghề Nam Bộ

Chủ tịch UBND tỉnh

Phòng họp giao ban

13h00

Dự hội nghị Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh lần thứ 2, Khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp

Hội trường Liên minh HTX tỉnh

14h00

Dự Hội nghị gặp mặt báo chí, văn nghệ sỹ, trí thức đầu Xuân Tân Sửu 2021

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc

Hội trường Ngọc Linh

14h00

Làm việc với Tập đoàn TH

Chủ tịch UBND tỉnh

Phòng họp lớn UBND tỉnh

Thứ 7, ngày 13/03/2021

Chủ nhật, ngày 14/03/2021

 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2019)

  543.452 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2019)

  14.782 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2019)

  56 /63