Thứ 7, Ngày 04/02/2023 -

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN UBND TỈNH

Từ ngày 30/01/2023 đến ngày 05/02/2023

Thời gian

Nội dung

Chủ trì/tham dự

Thành phần

Địa điểm

Thứ 2, ngày 30/01/2023

Sáng

07h00

Họp Ban cán sự đảng và UBND tỉnh

Thành viên BCSĐ UBND tỉnh

Phòng họp giao ban

Chiều

14h00

Tham dự họp Thường trực Tỉnh ủy

Chủ tịch UBND tỉnh

Hội trường họp BTV Tỉnh ủy

14h00

Họp thống nhất giải pháp xử lý các vướng mắc của các dự án liên quan đến quy hoạch 03 loại rừng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm

Theo Giấy mời

Phòng họp số 01, UBND tỉnh

Thứ 3, ngày 31/01/2023

Sáng

08h30

Dự Lễ ra quân đầu năm 2023

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp

Thôn Vi Choong, xã Hiếu, huyện Kon Plông

08h30

Dự Lễ ra quân đầu năm 2023

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc

Thôn Tân Sang, xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy

08h30

Dự Lễ ra quân đầu năm 2023

Chủ tịch UBND tỉnh

Thôn Kon Hơ Drế, xã Ngọk Réo, huyện Đăk Hà

08h30

Dự Lễ ra quân đầu năm 2023

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm

Nhà rông thôn Tà Pook, xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi

10h00

Kiểm tra công trình cầu treo trên địa bàn huyện Ngọc Hồi

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm

Huyện Ngọc Hồi

Chiều

14h00

Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 01-2023 (1,5 ngày)

Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc

Hội trường họp BTV Tỉnh ủy

Thứ 4, ngày 01/02/2023

Sáng

08h00

Tiếp tục dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 01-2023 (cả ngày)

Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc

Hội trường họp BTV Tỉnh ủy

Chiều

14h00

Họp xử lý, tháo gỡ các vướng mắc của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện các dự án được UBND tỉnh giao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm

Theo Giấy mời

Phòng họp số 01, UBND tỉnh

14h00

Họp Tiểu ban An ninh - Y tế về đảm bảo an ninh, an toàn Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp

Công an tỉnh

14h00

Họp Ban Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum

Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc

Hội trường họp BTV Tỉnh ủy

Thứ 5, ngày 02/02/2023

Sáng

08h00

Dự Khai mạc Hội Báo Xuân Quý Mão tỉnh Kon Tum năm 2023 - Trải nghiệm văn hoá truyền thống

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp

Bảo tàng tỉnh

08h00

Dự Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2023 trực tuyến với địa phương về tình hình kinh tế - xã hội

Chủ tịch UBND tỉnh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm

PH trực tuyến HT Ngọc Linh

08h00

Dự Hội nghị tổng kết chuyên mục Diễn đàn cử tri năm 2022

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc

Phòng họp số 02, Trụ sở HĐND tỉnh

Chiều

13h30

Dự Hội nghị thành lập Hợp tác xã Du lịch - Nông nghiệp Đăk Rơ Wa, TP Kon Tum

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp

Xã Đăk Rơ Wa, TP Kon Tum

15h00

Họp Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum (phiên họp thứ 4)

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Hội trường UBND tỉnh

Thứ 6, ngày 03/02/2023

Sáng

07h00

Dự Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Lữ đoàn TTG 273 (Quân đoàn 3)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp

Thôn Hà Lòng 1, xã K’Dang, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai

08h00

Làm việc với các ngành liên quan đến giải quyết tranh chấp đất đai (lần hai) của bà Tồng Thị Tuyết

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm

Theo Giấy mời

Ban Tiếp công dân tỉnh

08h30

Làm việc với bà Tồng Thị Tuyết liên quan đến giải quyết tranh chấp đất đai (lần hai)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm

Theo Giấy mời

Ban Tiếp công dân tỉnh

Chiều

14h00

Dự họp Phiên thứ ba của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp

PH trực tuyến HT Ngọc Linh

14h00

Làm việc với Đoàn Giám sát - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc

Hội trường UBND tỉnh

14h00

Rà soát việc giao đơn vị làm chủ đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công

Chủ tịch UBND tỉnh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm

Theo Giấy mời

Phòng họp số 01, UBND tỉnh

15h30

Khắc phục các vi phạm, khuyết điểm, tồn tại đã được nêu tại Kết luận số 1595/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ

Chủ tịch UBND tỉnh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm

Theo Giấy mời

Phòng họp số 01, UBND tỉnh

Thứ 7, ngày 04/02/2023

Sáng

07h30

Dự Lễ khai mạc Giải dù lượn tỉnh Kon Tum mở rộng “Khám phá đại ngàn Sa Thầy năm 2023”

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc

Xã YaXier, huyện Sa Thầy

Chủ nhật, ngày 05/02/2023

 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2021)

  567.000 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2021)

  16.253 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2021)

  61 /63
Lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh