Thứ 5, Ngày 20/06/2024 -

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN UBND TỈNH

Từ ngày 17/06/2024 đến ngày 23/06/2024

Thời gian

Nội dung

Chủ trì/tham dự

Thành phần/Địa điểm

Thứ 2, ngày 17/06/2024

Sáng

07h00

Họp giao ban BCSĐ và UBND tỉnh

Thành viên BCSĐ UBND tỉnh

- Thành phần:
- Địa điểm: Phòng họp giao ban

08h00

Dự họp trực tuyến Chính phủ với các địa phương về dự thảo Nghị định quy định: (1) Quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản; (2) Quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm

- Thành phần:
- Địa điểm: Phòng họp trực tuyến tầng 2, HT Ngọc Linh

Chiều

14h00

Họp cho ý kiến nội dung dự thảo Kế hoạch duy trì, cải thiện và nâng cao Chỉ số đổi mới sáng tạo tỉnh Kon Tum đến năm 2030

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp

- Thành phần:
- Địa điểm: Phòng họp số 02 UBND tỉnh

14h00

Họp BCĐ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc

- Thành phần:
- Địa điểm: Phòng họp Tầng 2, Tòa nhà A - Khu Hành chính tỉnh

14h00

Họp về công tác triển khai Luật Đất đai

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm

- Thành phần:
- Địa điểm: Phòng họp số 01 UBND tỉnh

Thứ 3, ngày 18/06/2024

Sáng

08h00

Dự Họp trực tuyến với các địa phương về dự thảo Nghị định: (1) Hướng dẫn thi hành Luật Đất Đai, (2) Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; (3) Quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm

- Thành phần:
- Địa điểm: Phòng họp trực tuyến tầng 2, HT Ngọc Linh

08h00

Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc

- Thành phần:
- Địa điểm: Phòng họp số 01 UBND tỉnh

Chiều

14h00

Dự họp trực tuyến với các địa phương về Nghị định quy định về đất trồng lúa

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm

- Thành phần:
- Địa điểm: Phòng họp trực tuyến tầng 2, HT Ngọc Linh

14h00

Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ

Chủ tịch UBND tỉnh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc

- Thành phần:
- Địa điểm: Hội trường họp BTV Tỉnh ủy

Thứ 4, ngày 19/06/2024

Sáng

08h00

Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Thành phần: CVP
- Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy

09h00

Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Thành phần:
- Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy

09h30

Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chủ tịch UBND tỉnh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc

- Thành phần:
- Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy

Chiều

14h00

Họp nội dung liên quan xác định giá đất cụ thể tính tiền thuê đất của Công ty cổ phần Trường Nhật

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm

- Thành phần:
- Địa điểm: Phòng họp số 01 UBND tỉnh

15h30

Họp về thanh lý tài sản để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Dự án: Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 03 Bệnh viện đa khoa khu vực, trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Kon Tum (lần 2)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm

- Thành phần: Theo Giấy mời
- Địa điểm: Phòng họp số 01 UBND tỉnh

Thứ 5, ngày 20/06/2024

Sáng

07h00

Dự công bố kết quả kiểm toán

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp

- Thành phần:
- Địa điểm: Trụ sở Kiểm toán 12

08h00

Dự Phiên họp giải trình của Thường trực HĐND tỉnh (01 ngày)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm

- Thành phần:
- Địa điểm: Trụ sở HĐND tỉnh

08h30

Dự Hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc

- Thành phần:
- Địa điểm: Phòng họp trực tuyến tầng 2, HT Ngọc Linh

09h00

Tham gia đoàn công tác của đại diện TTTU đi thăm, chúc mừng Báo Kon Tum và Hội Nhà báo tỉnh nhân Kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc

- Thành phần:
- Địa điểm: TP Kon Tum

Chiều

13h30

Dự Hội nghị Kiểm tra định kỳ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi (đợt 01) năm 2024 của đoàn công tác đồng chí Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn tại Kon Tum

Thành viên UBND tỉnh,Giám đốc Sở Nội vụ

- Thành phần:
- Địa điểm: Phòng họp trực tuyến tầng 2, HT Ngọc Linh

14h00

Dự gặp mặt kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 và trao Giải báo chí tỉnh Kon Tum lần thứ XII

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc

- Thành phần:
- Địa điểm: Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum

Thứ 6, ngày 21/06/2024

Sáng

08h00

Kiểm tra công tác thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Đăk Tô

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp

- Thành phần:
- Địa điểm: Huyện Đăk Tô

08h00

Đi công tác ngoài tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm

- Thành phần:
- Địa điểm: Theo kế hoạch

08h00

Họp giao ban tuần Thường trực Tỉnh ủy

Chủ tịch UBND tỉnh

- Thành phần:
- Địa điểm: Hội trường BTV Tỉnh ủy

Chiều

14h00

Họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh

- Thành phần:
- Địa điểm: Phòng họp trực tuyến tầng 2, HT Ngọc Linh

Thứ 7, ngày 22/06/2024

Chủ nhật, ngày 23/06/2024

 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2022)

  579.914 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2022)

  30.848,84 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2022)

  37 /63
Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Kon Tum lần thứ IX năm 2024
Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?