Thứ 4, Ngày 25/11/2020 -

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN UBND TỈNH

Từ ngày 23/11/2020 đến ngày 29/11/2020

Thời gian

Nội dung

Chủ trì/tham dự

Thành phần

Địa điểm

Thứ 2, ngày 23/11/2020

Sáng

07h00

Ban cán sự đảng, Lãnh đạo UBND tỉnh họp giải quyết công việc

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Các UV BCSĐ UBND tỉnh

Phòng họp giao ban

08h00

Dự Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh (01 ngày)

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

LĐ VP UBND tỉnh

Hội trường Ngọc Linh

08h30

Đối thoại trực tiếp với người khiếu nại (lần 02)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp

Trụ sở Ban tiếp công dân tỉnh

Thứ 3, ngày 24/11/2020

Sáng

08h00

Họp Thường trực Tỉnh ủy

Chủ tịch UBND tỉnh

Hội trường họp BTV Tỉnh ủy

08h00

Dự HN trực tuyến toàn quốc chuyên đề của Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc

Phòng họp trực tuyến Hội trường Ngọc Linh

08h00

Dự họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XI (BKTNS)

UBND tỉnh

VP UBND tỉnh

Phòng họp số 1, trụ sở HĐND tỉnh

08h00

Dự Lễ công bố xã Đăk Xú đạt chuẩn nông thôn mới

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp

Xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi

09h30

Kiểm tra thực tế công trình thủy điện Plei Kần

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp

Huyện Ngọc Hồi, Đăk Tô

Chiều

13h30

Đi công tác huyện Tu Mơ Rông

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc

Huyện Tu Mơ Rông

14h00

Dự họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XI (BKTNS)

UBND tỉnh

VP UBND tỉnh

Phòng họp số 1, trụ sở HĐND tỉnh

14h00

Họp thống nhất ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ kiến nghị với các cơ quan ở Trung ương và địa phương

Chủ tịch UBND tỉnh

Phòng họp Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

Thứ 4, ngày 25/11/2020

Sáng

08h00

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 11-2020 (1,5 ngày)

Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc

Hội trường họp BTV Tỉnh ủy

Chiều

14h00

Dự họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XI (BKTNS)

UBND tỉnh

VP UBND tỉnh

Phòng họp số 1, trụ sở HĐND tỉnh

Thứ 5, ngày 26/11/2020

Sáng

08h00

Dự Hội nghị góp ý kiến về kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc

TP Hà Nội

08h00

Dự họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XI (BKTNS)

UBND tỉnh

VP UBND tỉnh

Phòng họp số 1, trụ sở HĐND tỉnh

Chiều

14h00

Làm việc với Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp

Theo Giấy mời

Phòng họp lớn UBND tỉnh

14h00

Dự họp thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XI (BPC)

UBND tỉnh

VP UBND tỉnh

Phòng họp số 2, trụ sở HĐND tỉnh

14h00

Dự họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XI (BKTNS)

UBND tỉnh

VP UBND tỉnh

Phòng họp số 1, trụ sở HĐND tỉnh

14h30

Làm việc với đoàn công tác Thanh tra Chính phủ và các ngành liên quan

Chủ tịch UBND tỉnh

Theo Giấy mời

Phòng họp trực tuyến tầng 3 Văn phòng UBND tỉnh

Thứ 6, ngày 27/11/2020

Sáng

07h30

Kiểm tra công tác QLBVR (01 ngày)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp

Huyện Sa Thầy

08h00

Giao ban tuần Thường trực Tỉnh ủy

Chủ tịch UBND tỉnh

Hội trường họp BTV Tỉnh ủy

Chiều

14h00

Hội nghị trực tuyến tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng công tác đối ngoại

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc

Phòng họp trực tuyến Văn phòng Tỉnh ủy

Thứ 7, ngày 28/11/2020

Sáng

07h00

Đi công tác ngoài tỉnh (03 ngày)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp

Chủ nhật, ngày 29/11/2020

 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2019)

  543.452 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2019)

  14.782 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2019)

  56 /63
Bảo tồn nguồn gen Sâm Ngọc Linh