Thứ 5, Ngày 18/04/2024 -

Lĩnh vực
Cơ quan
Tên thủ tục
TT Tên TTHC Lĩnh vực Cơ quan Mức độ
1551 Xác nhận và lập thủ tục thực hiện chế độ một lần đối với thân nhân của hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội, công an, thanh niên xung phong hưởng lương, cán bộ dân chính đảng tham gia chiến đấu, hoạt động ở các chiến trường B, C, K đã nghỉ hưu. Cấp xã: Người có công 2
1552 Xác nhận và lập thủ tục thực hiện chế độ bảo hiểm y tế đối với các đối tượng quy định tại Quyết định 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ. Cấp xã: Người có công 2
1553 Thủ tục Lập hồ sơ đề nghị trợ cấp mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội. Cấp xã: Bảo trợ xã hội 2
1554 Thủ tục xác nhận hồ sơ đưa đối tượng cứu trợ xã hội vào Trung tâm bảo trợ xã hội (Trẻ mồ côi, người già cô đơn, người tâm thần, người tàn tật) Cấp xã: Bảo trợ xã hội 2
1555 Thủ tục xác nhận cấp lại Sổ ưu đãi cho học sinh, sinh viên Cấp xã: Bảo trợ xã hội 2
1556 Thủ tục lập hồ sơ đề nghị trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng cho đối tượng bảo trợ xã hội. Cấp xã: Bảo trợ xã hội 2
1557 Thủ tục lập hồ sơ Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội cho người tàn tật, người bị tâm thần mãn tính. Cấp xã: Bảo trợ xã hội 2
1558 Thủ tục lập hồ sơ Đề nghị trợ cấp xã hội thường xuyên cho đối tượng nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi Cấp xã: Bảo trợ xã hội 2
1559 Thủ tục Lập hồ sơ đề nghị trợ cấp đột xuất cho đối tượng là những người, hộ gia đình gặp khó khăn do bệnh tật, thiên tai hoặc những lý do bất khả kháng khác dẫn đến bị thiệt hại về người, tài sản, lâm vào hoàn cảnh thiếu đói. Cấp xã: Bảo trợ xã hội 2
1560 Thủ tục lập hồ sơ Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội cho đối tượng: (trẻ em mồ côi, người già từ 85 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội, người cao tuổi cô đơn, thuộc hộ gia đình nghèo...) Cấp xã: Bảo trợ xã hội 2
1561 Thủ tục lập hồ sơ Đề nghị cấp lại thẻ Bảo hiểm y tế cho người nghèo Cấp xã: Bảo trợ xã hội 2
1562 Thủ tục xác nhận đơn đề nghị chuyển nơi lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng cho công dân chuyển từ địa phương khác đến Cấp xã: Bảo hiểm xã hội 2
1563 Thủ tục xác nhận giấy lãnh thay lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội Cấp xã: Bảo hiểm xã hội 2
 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2022)

  579.914 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2022)

  30.848,84 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2022)

  37 /63
Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Kon Tum lần thứ IX năm 2024
Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?