Thứ 7, Ngày 23/09/2023 -

Lĩnh vực
Cơ quan
Tên thủ tục
TT Tên TTHC Lĩnh vực Cơ quan Mức độ
1 Thủ tục xác nhận đối với đối tượng hưởng chế độ trợ cấp mai táng phí đối với người tham gia BHXH bắt buộc Cấp xã: Bảo hiểm xã hội 2
2 Thủ tục xác nhận đơn đề nghị hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần Cấp xã: Bảo hiểm xã hội 2
3 Thủ tục tiếp dân Cấp xã: Khiếu nại - Tố cáo 2
4 Thủ tục giải quyết tố cáo Cấp xã: Khiếu nại - Tố cáo 2
5 Thủ tục xử lý đơn thư Cấp xã: Khiếu nại - Tố cáo 2
6 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 1 Cấp xã: Khiếu nại - Tố cáo 2
7 Thủ tục sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Cấp xã: Giáo Dục - Đào Tạo 2
8 Thủ tục đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Cấp xã: Giáo Dục - Đào Tạo 2
9 Thủ tục sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Cấp xã: Giáo Dục - Đào Tạo 2
10 Thủ tục đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Cấp xã: Giáo Dục - Đào Tạo 2
11 Thủ tục lưu trú và tiếp nhận lưu trú Cấp xã: Hộ Khẩu ( Công an) 2
12 Thủ tục xác nhận việc công dân trước đây đã đăng ký thường trú tại địa phương (vẩn còn hộ khẩu thường trú ở địa phương) Cấp xã: Hộ Khẩu ( Công an) 2
13 Thủ tục Đăng ký tạm trú đối với cá nhân Cấp xã: Hộ Khẩu ( Công an) 2
14 Thủ tục cấp đổi, cấp lại sổ đăng ký tạm trú Cấp xã: Hộ Khẩu ( Công an) 2
15 Thủ tục tách sổ hộ khẩu Cấp xã: Hộ Khẩu ( Công an) 2
16 Thủ tục Đăng ký tạm trú đối với hộ gia đình (tổ chức) Cấp xã: Hộ Khẩu ( Công an) 2
17 Thủ tục khai báo tạm vắng Cấp xã: Hộ Khẩu ( Công an) 2
18 Thủ tục Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu Cấp xã: Hộ Khẩu ( Công an) 2
19 Thủ tục cấp đổi, cấp lại sổ hộ khẩu. Cấp xã: Hộ Khẩu ( Công an) 2
20 Thủ tục Điều chỉnh những thay đổi trong sổ đăng ký tạm trú Cấp xã: Hộ Khẩu ( Công an) 2
21 Thủ tục thay đổi nơi đăng ký thường trú Cấp xã: Hộ Khẩu ( Công an) 2
22 Thủ tục xác nhận việc công dân trước đây đã đăng ký thường trú tại địa phương (Đã cắt chuyển khẩu hoặc bị xoá tên trong sổ hộ khẩu) Cấp xã: Hộ Khẩu ( Công an) 2
23 Thủ tục cấp giấy chuyển hộ khẩu Cấp xã: Hộ Khẩu ( Công an) 2
24 Thủ tục đăng ký thường trú Cấp xã: Hộ Khẩu ( Công an) 2
25 Thủ tục xử lý đơn, thư của Sở Công thương tỉnh Kon Tum Sở Công Thương: Khác 2
 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2022)

  579.914 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2022)

  30.848,84 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2022)

  37 /63
Lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh
Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?