Thứ 3, Ngày 20/04/2021 -

Thông báo kết quả thi Vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức năm 2020

Ngày đăng: 18/03/2021
Ngày 18/3/2021, Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2020 ban hành Thông báo số 27/TB-HĐTD về kết quả thi Vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức năm 2020

Thông báo điểm thi tuyển kỳ thi tuyển công chức các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, huyện năm 2017

Ngày đăng: 06/02/2018
Ngày 05/02/2018, Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2017 ban hành Thông báo số 222/TB-HĐ về kết quả điểm thi tuyển kỳ thi tuyển công chức các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, huyện năm 2017.
 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2019)

  543.452 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2019)

  14.782 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2020)

  56 /63