Thứ 5, Ngày 22/04/2021 -

Cho phép hoạt động trở lại tuyến xe buýt từ huyện IaH’Drai (tỉnh Kon Tum) đến thành phố PleiKu (tỉnh Gia Lai)
Ngày đăng: 24/02/2021  14:43
Mặc định Cỡ chữ
Sở Giao thông vận tải vừa có văn bản đồng ý cho Công ty TNHH vận tải Anh Thạch tổ chức hoạt động trở lại tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt từ huyện Ia H’Drai (tỉnh Kon Tum) đi thành phố PleiKu (tỉnh Gia Lai) và ngược lại, kể từ ngày 24/02/2021.

 

Sở Giao thông vận tải yêu cầu Công ty TNHH vận tải Anh Thạch có trách nhiệm thực hiện nghiêm các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh COVID-19 theo quy định; bảo đảm tốt công tác phòng, chống dịch, tuyệt đối không được phép chủ quan, lơ là, mất cảnh giác và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm.

 

Trước đó, Sở Giao thông vận tải đã quyết định tạm dừng tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt từ huyện Ia H’Drai (tỉnh Kon Tum) đến thành phố Pleiku (tỉnh Gia Lai) và ngược lại kể từ 16 giờ ngày 02/02/2021 để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.  Hiện nay, dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai cơ bản đã được kiểm soát, việc phép hoạt động trở lại tuyến xe buýt trên nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân từ các huyện biên giới hai tỉnh đi thành phố PleiKu và ngược lại./.

 

Cổng TTĐT tỉnh