Chủ nhật, Ngày 09/08/2020 -

Ra quân hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam
Ngày đăng: 11/07/2020  14:44
Mặc định Cỡ chữ
Sáng 11/7, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức Lễ ra quân trực tuyến toàn quốc hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình”. Cùng với 63 tỉnh, thành trong cả nước, tại tỉnh Kon Tum, BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh Kon Tum cũng tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng sự kiện này.

 

Quang cảnh Lễ ra quân trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

 

Với chủ đề truyền thông “Cả nước chung tay thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân”, các cấp, ngành sẽ tập trung truyền thông về vị trí, vai trò, ý nghĩa nhân văn của chính sách BHXH, BHYT; về lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, vận động phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

 

Tính đến tháng 6/2020, toàn quốc có 86 triệu người tham gia BHYT, chiếm gần 90% dân số cả nước; 574 ngàn người tham gia bảo hiểm tự nguyện. Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu y tế toàn dân và về đích trước hẹn; BHYT và BHXH đã và đang khẳng dịnh được vai trò trụ cột trong an sinh xã hội.

 

Còn tại tỉnh Kon Tum, tính đến hết tháng 6 năm 2020, toàn tỉnh có 485,9 ngàn người tham gia BHYT, tỷ lệ bao phủ BHYT chiếm 91%; số người tham gia BHYT hộ gia đình là 67.286 người; số người BHXH tự nguyện 4.294 người, đạt 106,3% kế hoạch, tăng 1.657 người so với năm 2019.

 

Lễ ra quân được tổ chức nhằm tăng cường tuyên truyền về công tác phối hợp tổ chức thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020 và Nghị quyết số 28-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH, góp phần tạo quyết tâm chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT theo tinh thần các Nghị quyết của Đảng trong toàn hệ thống chính trị - xã hội từ Trung ương đến địa phương, các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương; tăng cường vai trò, trách nhiệm của các bộ, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, quyết liệt trong thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; nỗ lực phấn đấu hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân.

 

Tuyên truyền lưu động tại một số tuyến phố chính của thành phố Kon Tum

 

Sau Lễ ra quân trực tuyến tại điểm cầu Trung ương, BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh Kon Tum đã phối hợp tổ chức tuyên truyền lưu động bằng phương tiện ô tô và xe máy tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh./.

 

Tin, ảnh: Dương Nương