Thứ 3, Ngày 25/06/2024 -

Bãi bỏ 122 văn bản về phòng, chống dịch COVID-19

Ngày đăng: 27/11/2023
Ngày 27/11/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 696/QĐ-UBND về việc bãi bỏ một số văn bản phòng, chống dịch COVID-19 do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh ban hành.

Kể từ ngày 23/10/2023: Dừng thực hiện đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Ngày đăng: 23/10/2023
Ngày 23/10/2023, Sở Y tế có Thông báo số 3677/TB-SYT dừng thực hiện đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đến ngày 18/9/2023

Ngày đăng: 18/09/2023
Ngày 18/9, Sở Y tế có Thông báo số 3168/TB-SYT cập nhật kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 tỉnh.

Cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đến ngày 21/8/2023

Ngày đăng: 21/08/2023
Ngày 21/8, Sở Y tế có Thông báo số 2785/TB-SYT cập nhật kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 tỉnh.

Cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đến ngày 24/7/2023

Ngày đăng: 24/07/2023
Ngày 24/7, Sở Y tế có Thông báo số 2395/TB-SYT cập nhật kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 tỉnh.

Cấp độ dịch COVID-19 đến ngày 26/6/2023

Ngày đăng: 26/06/2023
Ngày 26/6, Sở Y tế có Thông báo số 1994/TB-SYT cập nhật kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 tỉnh.

Tiếp tục thực hiện hoàn trả kinh phí chênh lệch giá dịch vụ xét nghiệm test nhanh COVID-19 năm 2021 (lần 5)

Ngày đăng: 13/06/2023
Sở Y tế vừa có Văn bản 1779/SYT-KHTC ngày 12/6/2023 yêu cầu các đơn vị trực thuộc tiếp tục thực hiện và báo cáo kết quả hoàn trả kinh phí chênh lệch giá dịch vụ xét nghiệm test nhanh COVID-19 từ ngày 01/7 - 09/11/2021 (lần thứ 5).

Cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đến ngày 12/6/2023

Ngày đăng: 13/06/2023
Ngày 12/6/2023, Sở Y tế có Thông báo số 1774/TB-SYT cập nhật kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 tỉnh.

Cấp độ dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum đến ngày 15/5/2023

Ngày đăng: 16/05/2023
Ngày 16/5/2023, Sở Y tế có Thông báo số 1422/TB-SYT cập nhật kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum.
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
370/QĐ-UBND 24/06/2024 V/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi đến năm 2030
349/QĐ-UBND 21/06/2024 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh.
348/QĐ-UBND 21/06/2024 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh
2170/UBND-KGVX 21/06/2024 V/v tăng cường truyền thông và tổ chức các hoạt động nhân dịp 15 năm Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam.
2168/UBND-NC 21/06/2024 V/v chuẩn bị các điều kiện để thực hiện cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID.
196/BC-UBND 21/06/2024 Kết quả thực hiện kiến nghị qua giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
364/QĐ-UBND 20/06/2024 Về thành lập Hội đồng thẩm định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ khám và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
346/QĐ-UBND 20/06/2024 Khen thưởng thành tích xuất sắc tại Giải Báo chí tỉnh Kon Tum lần thứ XII.
2164/KH-UBND 20/06/2024 Phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) trên địa bàn tỉnh năm 2024.
2160/UBND-KGVX 20/06/2024 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 143-KH/TU ngày 24/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2022)

  579.914 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2022)

  30.848,84 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2022)

  37 /63
Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Kon Tum lần thứ IX năm 2024
Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?