Chủ nhật, Ngày 24/09/2023 -

Cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đến ngày 18/9/2023

Ngày đăng: 18/09/2023
Ngày 18/9, Sở Y tế có Thông báo số 3168/TB-SYT cập nhật kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 tỉnh.

Cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đến ngày 21/8/2023

Ngày đăng: 21/08/2023
Ngày 21/8, Sở Y tế có Thông báo số 2785/TB-SYT cập nhật kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 tỉnh.

Cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đến ngày 24/7/2023

Ngày đăng: 24/07/2023
Ngày 24/7, Sở Y tế có Thông báo số 2395/TB-SYT cập nhật kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 tỉnh.

Cấp độ dịch COVID-19 đến ngày 26/6/2023

Ngày đăng: 26/06/2023
Ngày 26/6, Sở Y tế có Thông báo số 1994/TB-SYT cập nhật kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 tỉnh.

Tiếp tục thực hiện hoàn trả kinh phí chênh lệch giá dịch vụ xét nghiệm test nhanh COVID-19 năm 2021 (lần 5)

Ngày đăng: 13/06/2023
Sở Y tế vừa có Văn bản 1779/SYT-KHTC ngày 12/6/2023 yêu cầu các đơn vị trực thuộc tiếp tục thực hiện và báo cáo kết quả hoàn trả kinh phí chênh lệch giá dịch vụ xét nghiệm test nhanh COVID-19 từ ngày 01/7 - 09/11/2021 (lần thứ 5).

Cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đến ngày 12/6/2023

Ngày đăng: 13/06/2023
Ngày 12/6/2023, Sở Y tế có Thông báo số 1774/TB-SYT cập nhật kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 tỉnh.

Cấp độ dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum đến ngày 15/5/2023

Ngày đăng: 16/05/2023
Ngày 16/5/2023, Sở Y tế có Thông báo số 1422/TB-SYT cập nhật kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum.

Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Ngày đăng: 29/04/2023
Ngày 28/4/2023, Tỉnh ủy ban hành Công văn số 918-CV/TU yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Tăng cường đáp ứng thu dung, điều trị COVID-19

Ngày đăng: 20/04/2023
Sở Y tế có Công văn số 1165/SYT-NVYD ngày 19/4/2023 về việc tăng cường đáp ứng thu dung, điều trị COVID-19.
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
546/QĐ-UBND 22/09/2023 Phê duyệt số lượng học sinh trung học phổ thông được hưởng các chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ năm học 2023-2024.
545/QĐ-UBND 22/09/2023 Về việc điều chỉnh Quyết định số 759/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh Kon Tum về phê duyệt Mạng lưới điểm quan trắc môi trường tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025 định hướng đến năm 2030.
3193/KH-UBND 22/09/2023 Thực hiện công tác "Đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy tại các địa bàn, tuyến trọng điểm" trên địa bàn tỉnh.
3201/UBND-KGVX 22/09/2023 Triển khai kiến nghị của Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại báo cáo kết quả xây nhà cho Hội viên.
3198/UBND-TTHCC 22/09/2023 V/v triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Tổ trưởng Tổ công tác cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ.
3195/UBND-HTKT 22/09/2023 V/v thực hiện Công điện số 794/CĐ-TTg ngày 12/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
3189/UBND-KTTH 22/09/2023 V/v đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2023.
3188/UBND-KTTH 22/09/2023 Về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2023.
3185/UBND-NNTN 22/09/2023 V/v tăng cường quản lý, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thủy sản phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu
3181/UBND-TTHCC 22/09/2023 V/v chấn chỉnh việc công bố, công khai TTHC
 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2022)

  579.914 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2022)

  30.848,84 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2022)

  37 /63
Lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh
Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?