Thứ hai, Ngày 15/07/2024 -

Cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đến ngày 12/6/2023
Ngày đăng: 13/06/2023  08:09
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 12/6/2023, Sở Y tế có Thông báo số 1774/TB-SYT cập nhật kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 tỉnh.

 

 

Theo đó, tính đến 00h00 ngày 12/6/2023, toàn bộ 102/102 xã, phường, thị trấn của tỉnh Kon Tum thuộc vùng xanh (Cấp độ 1).

 

Về tình hình tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19: Số liều được cấp 1.493.512 liều, số liều đã nhận 1.493.512 liều, số liều đã triển khai tiêm 1.432.130 liều (95,89%), số liều đang tổ chức tiêm 28.680 liều.

 

Kết quả: Đối tượng ≥ 18 tuổi: Đã tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 1 đạt 99,59%; mũi 2 đạt 98,62%; tiêm liều bổ sung đạt 96,68%; tiêm liều nhắc lại lần 1 đạt 92,42%, lần 2 đạt 100%. Đối tượng 12 tuổi - 17 tuổi: Đã tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 1 đạt 99,89%; mũi 2 đạt 97,23%, tiêm liều nhắc lại đạt 94,02%. Đối tượng 5 - dưới 12 tuổi: Đã tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 1 đạt 100%; mũi 2 đạt 97,28%.

 

Tỷ lệ tiêm đủ liều vắc xin cơ bản trên tổng dân số: 82,97%.

 

Thái Ninh