Thứ sáu, Ngày 01/12/2023 -

Tiếp tục thực hiện hoàn trả kinh phí chênh lệch giá dịch vụ xét nghiệm test nhanh COVID-19 năm 2021 (lần 5)
Ngày đăng: 13/06/2023  10:11
Mặc định Cỡ chữ
Sở Y tế vừa có Văn bản 1779/SYT-KHTC ngày 12/6/2023 yêu cầu các đơn vị trực thuộc tiếp tục thực hiện và báo cáo kết quả hoàn trả kinh phí chênh lệch giá dịch vụ xét nghiệm test nhanh COVID-19 từ ngày 01/7 - 09/11/2021 (lần thứ 5).

 

Theo đó, các đơn vị tiếp tục triển khai việc rà soát, thực hiện việc hoàn trả tiền đã thu cao hơn so với mức giá mua test xét nghiệm theo kết quả đấu thầu cho các đối tượng đã thực hiện test xét nghiệm nhanh từ ngày 01/7 - 09/11/2021.

 

Thời gian thông báo, tiếp tục hoàn trả cho đối tượng cho đến hết ngày 30/6/2023. Sau khi hết thời gian trên, mà vẫn không hoàn trả được cho các đối tượng, các đơn vị tổng hợp, báo cáo về Sở Y tế để tổng hợp, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu nộp số kinh phí còn lại vào ngân sách nhà nước theo quy định và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

 

Theo văn bản của Sở Y tế, tính đến hết ngày 30/4/2023, các đơn vị đã trả lại cho các đối tượng số tiền 456.050.716 đồng, số tiền còn lại là 5.204.487.533 đồng không thể trả lại được.

 

Trước đó, xét đề nghị của liên ngành Sở Tài chính - Sở Y tế về xử lý chênh lệch giá dịch vụ xét nghiệm test nhanh Covid-19 trong năm 2021, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Y tế tiếp tục thông báo việc hoàn trả kinh phí trên cho các đối tượng nộp cho đến hết ngày 30/6/2023; trường hợp không thể hoàn trả, sẽ nộp ngân sách nhà nước theo quy định và hướng dẫn của Bộ Tài chính./.

 

Thái Ninh