Thứ sáu, Ngày 01/12/2023 -

Nhiều tấm gương người có uy tín tiêu biểu trong vùng đồng bào dân tộc

Ngày đăng: 11/12/2022
Bằng uy tín và sự ảnh hưởng của mình, trong những năm qua, người có uy tín trên địa bàn tỉnh, đã phát huy vai trò của mình, thực sự trở thành cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân và là “điểm tựa” tin cậy, vững chắc cho bà con vùng đồng bào DTTS trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thay đổi nếp nghĩ, cách làm phát triển kinh tế, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá; đảm bảo an ninh, trật tự xã hội. Đặc biệt, ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương người có uy tín tiêu biểu trong các lĩnh vực.
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
4174/UBND-HTKT 28/11/2023 V/v xử lý và khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn thành phố Kon Tum ngày 24/11/2023.
591/QĐ-UBND 28/11/2023 Về việc công bố Danh mục TTHC mới ban hành lĩnh vực Trồng trọt áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
697/QĐ-UBND 28/11/2023 Về việc thành lập Tổ Công tác cấp tỉnh chỉ đạo thực hiện Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 tỉnh Kon Tum.
698/QĐ-UBND 28/11/2023 Về phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất 07 thửa đất ở còn lại tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum.
696/QĐ-UBND 27/11/2023 Về bãi bỏ một số văn bản phòng, chống dịch COVID-19 do UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh ban hành.
588/QĐ-UBND 27/11/2023 Về việc phê duyệt sửa đổi Quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC Ngành Xây dựng áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
7635/TB-VP 27/11/2023 V/v kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị đối thoại với công nhân, viên chức và người lao động tỉnh Kon Tum năm 2023.
4160/UBND-NNTN 27/11/2023 Về việc tăng cường quản lý, bảo đảm an toàn đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh.
692/QĐ-UBND 24/11/2023 Phê duyệt Đấu giá quyền sử dụng đất, Khu đất dự án Chỉnh tranh đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu công nghiệp Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (đợt 1).
64/2023/QĐ-UBND 24/11/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ và và quyền hạn của Sở Công Thương tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của UBND tỉnh Kon Tum.
 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2022)

  579.914 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2022)

  30.848,84 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2022)

  37 /63
Lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh
Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?