Thứ 3, Ngày 25/06/2024 -

Đẩy mạnh triển khai dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 11/12/2020  08:46
Mặc định Cỡ chữ
Không phải đến trụ sở cơ quan Nhà nước hoặc Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp nhưng vẫn có thể gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) là một trong những lợi ích thiết thực khi đăng ký sử dụng dịch vụ bưu chính công ích (BCCI).

 

Nhân viên Bưu điện tiếp nhận hồ sơ TTHC (ảnh minh họa)

 

Triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai và ban hành các Quyết định công bố Danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu BCCI trên địa bàn tỉnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện TTHC.

 

Đến nay, 20/20 sở, ban, ngành và 10/10 huyện, thành phố, Công an tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh, Cục Thi hành án tỉnh đã ký kết Hợp đồng cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI với Bưu điện tỉnh; đồng thời các đơn vị cũng đã thực hiện công khai, niêm yết danh mục TTHC thực hiện và chưa thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ BCCI trên Trang thông tin điện tử của các đơn vị, địa phương; đồng thời phối hợp với Bưu điện tỉnh triển khai tập huấn, đào tạo cho nhân viên Bưu điện về nghiệp vụ, kỹ năng tiếp nhận hồ sơ TTHC.

 

Các đơn vị, địa phương cũng đã phối hợp với ngành Bưu điện tích cực tổ chức truyền thông, tuyên truyền thông qua nhiều hình thức như băng rôn, phát tờ gấp và đặt baner tuyên tuyền tại các điểm bưu điện văn hóa xã; phát thanh trên hệ thống loa phát thanh tại các cấp xã/phường/thị trấn để người dân, doanh nghiệp biết và sử dụng dịch vụ.

 

Bưu điện tỉnh cũng đã thực hiện kết nối thành công hệ thống Cổng dịch công của tỉnh với hệ thống quanlythugom.vnpost.vn của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam phục vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI để người dân, tổ chức khi nộp hồ sơ trực tuyến có thể đăng ký thu gom hồ sơ tại nhà và nhận kết quả tại nhà qua hệ thống Bưu điện.

 

Thông qua việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai dịch vụ BCCI, tính từ năm 2016 đến 06 tháng đầu năm 2020, Bưu điện các cấp trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 295.592 hồ sơ giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI.

 

Việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI đã tạo thuận lợi cho người dân (nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa, địa bàn khó khăn), tổ chức, cá nhân mang lại hiệu quả, ý nghĩa thiết thực, giúp các tổ chức, cá nhân giảm chi phí, thời gian đi lại, giảm áp lực cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính.

 

Việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC có thể thực hiện ngay tại địa chỉ theo yêu cầu của người dân, doanh nghiệp, không bị tồn lại ở các cơ quan, đơn vị giải quyết TTHC. Góp phần nâng cao chỉ số hài lòng của người dân về dịch vụ công trên địa bàn tỉnh; đồng thời góp phần thực hiện chủ trương xã hội hoá các dịch vụ công của Đảng và Nhà nước, lấy mục tiêu phục vụ người dân, doanh nghiệp tại cộng đồng làm ưu tiên.

 

Tuy lợi ích của việc triển khai dịch vụ BCCI trong tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC là rất rõ nét, nhưng hiện nay tỷ lệ phát sinh hồ sơ TTHC qua dịch vụ BCCI trên địa bàn tỉnh vẫn chưa nhiều.

 

Trong thời gian tới, nhằm triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác về việc phối hợp triển khai các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, các đơn vị, địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến các tổ chức, cá nhân về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI trên địa bàn tỉnh theo Công văn 2646/UBND-TTHCC ngày 24/7/2020 của UBND tỉnh Kon Tum.

 

Bên cạnh đó, Bưu điện tỉnh phải tăng cường công tác đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên trong việc gửi nhận hồ sơ, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, đảm bảo việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI an toàn, chính xác, đúng quy định. Bên cạnh đó, cần nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ, phối hợp với các sở, ngành, địa phương để tổ chức chuyển phát và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả dịch vụ công trực tuyến; tăng cường tiếp nhận các hồ sơ, TTHC tại cấp huyện, tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp và người dân./. 

 

Phòng TCBC và CCHC, Sở Nội vụ

 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2022)

  579.914 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2022)

  30.848,84 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2022)

  37 /63
Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Kon Tum lần thứ IX năm 2024
Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?