Thứ 3, Ngày 25/06/2024 -

Danh sách đề tài khoa học và sáng kiến cấp tỉnh được áp dụng trong thực tiễn, mang lại hiệu quả cao trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Ngày đăng: 20/02/2019  10:02
Mặc định Cỡ chữ
 

DANH SÁCH ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ SÁNG KIẾN CẤP TỈNH
ĐƯỢC ÁP DỤNG TRONG THỰC TIỄN, MANG LẠI HIỆU QUẢ CAO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

(Kèm theo Quyết định số 323/QĐ-UBND ngày 25/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

 

TT

Tên Đề tài, Sáng kiến

Tác giả, đồng tác giả

Năm áp dụng

I

Đề tài khoa học

1

Giải pháp nâng cao chất lượng ở các trường phổ thông dân tộc bán trú tại tỉnh Kon Tum, đáp ứng nhu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo"

Nguyễn Trọng Thắng

Từ năm 2017 (Quyết định công nhận sáng kiến số 67/QĐ-SKHCN ngày 10/7/2017của Sở Khoa học và Công nghệ)

Huỳnh Thị Thu Vân

Võ Xuân Thủy

2

Nghiên cứu xác định hệ số tưới cho cây lúa nước ở một số vùng trọng điểm tỉnh Kon Tum

Hoàng Trung Thông

Từ năm 2015 (Quyết định công nhận sáng kiến số 50/QĐ-SKHCN ngày 29/5/2015 của Sở Khoa học và Công nghệ)

Nguyễn Văn Tuứ

Nguyễn Văn Dẫn

Nguyễn Mậu Lợi

3

Đánh giá thực trạng và đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung cao cấp thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum quản lý

Nguyễn Văn Sang

Từ năm 2016 (Quyết định công nhận sáng kiến số 76/QĐ-SKHCN ngày 20/7/2016 của Sở Khoa học và Công nghệ)

Võ Thị Ngọc Thúy

Đỗ Ngọc Diệp

II

Sáng kiến

 

 

1

Chỉ thị của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường giáo dục, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên

Hà Ban

Từ năm 2014 (Quyết định công nhận sáng kiến số 01/QĐ-HĐSK ngày 27/1/2015 của Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh)

Y Mửi

Nguyễn Thế Hải

2

Hướng dẫn của Ban thường vụ Tỉnh ủy công tác nhân sự cấp ủy tại Đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương, cấp cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020

Hà Ban

Từ năm 2014 (Quyết định công nhận sáng kiến số 01/QĐ-HĐSK ngày 27/1/2015 của Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh)

Y Mửi

Nguyễn Thế Hải

3

Kế hoạch của Tỉnh ủy Kon Tum chuẩn bị và tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020

Hà Ban

Từ năm 2014 (Quyết định công nhận sáng kiến số 01/QĐ-HĐSK ngày 27/1/2015 của Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh)

Y Mửi

Nguyễn Ngọc Sơn

4

Quy định của Ban thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng đề án trình cấp ủy và ban hành văn kiện của Tỉnh ủy

Y Mửi

Từ năm 2017 (Quyết định công nhận sáng kiến số 56/QĐ-HĐSK ngày 19/3/2018 của Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh)

Thái Văn Tưởng

Đào Duy Khoa

5

Xây dựng phần mềm thống kê tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong ngành tổ chức xây dựng đảng

A Pớt

Từ năm 2014 (Quyết định công nhận sáng kiến số 29/QĐ-HĐSK ngày 14/2/2015 của Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh)

Trần Đình Thu

Nguyễn Thế Tầm

6

Xây dựng phần mềm quản lý khen thưởng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

A Pớt

Từ năm 2015 (Quyết định công nhận sáng kiến số 108/QĐ-HĐSK ngày 09/8/2016 của Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh)

Võ Thị Bích Hường

Nguyễn Văn Dung

7

Quy định của Ban thường vụ Tỉnh ủy về chế độ báo cáo Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy

A Pớt

Từ năm 2017(Quyết định công nhận sáng kiến số 56/QĐ-HĐSK ngày 19/3/2018 của Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh)

Vũ Hồng Sơn

Lục Thị Hoa

8

Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Bí thư các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu chính quyền các cấp đối với nhân dân trên địa bàn tỉnh

Võ Ngọc Trung

Từ năm 2014 (Quyết định công nhận sáng kiến số 29/QĐ-HĐSK ngày 14/2/2015 của Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh)

Tô Xuân Tụng

Nguyễn Khắc Viên

9

Quy định về trách nhiệm tiếp thu góp ý của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp theo Quyết định 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị

Tô Xuân Tụng

Từ năm 2015 (Quyết định công nhận sáng kiến số 45/QĐ-HĐSK ngày 22/3/2016 của Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh)

Võ Ngọc Trung

Nguyễn Khắc Viên

10

Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XV nhiệm kỳ 2015-2020 (sửa đổi, bổ sung)

Nguyễn Văn Hùng

Từ năm 2018 (Quyết định công nhận sáng kiến số 56/QĐ-HĐSK ngày 19/3/2018 của Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh)

Tô Xuân Tụng

Nguyễn Ngọc Trang

11

Giải pháp nâng cao chất lượng công chức cấp xã thành phố Kon Tum giai đoạn 2016-2020

Lê DĐình Quang

Từ năm 2015 (Quyết định công nhận sáng kiến số 45/QĐ-HĐSK ngày 22/3/2016 của Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh)

Phan Thanh Minh

Lê Phương Nguyên

12

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp phục vụ cấp ủy của Văn phòng Thành ủy Kon Tum

Phan Thanh Minh

Từ năm 2016 (Quyết định công nhận sáng kiến số 42/QĐ-HĐSK ngày 21/3/2017 của Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh)

Trịnh Tiến Dũng

Phan Hiếu

13

Đổi mới nâng cao chất lượng thu thập thông tin, tổng hợp ở các Tổ chức cơ sở đảng xã, phường để tham mưu phục vụ cấp ủy của Văn phòng Thành ủy

Phan Thanh Minh

Từ năm 2017 (Quyết định công nhận sáng kiến số 56/QĐ-HĐSK ngày 19/3/2018 của Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh)

Trịnh Tiến Dung

Phan Hiếu

14

Những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở tỉnh Kon Tum trong giai đoạn hiện nay

Châu Ngọc Lân

Từ năm 2013 (Quyết định công nhận sáng kiến số 62/QĐ-HĐSK ngày 8/5/2014 của Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh)

Nguyễn Ngọc Dũng

Nguyễn Minh Tuấn

15

Xây dựng Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Sa Thầy thành lập huyện mới Ia H'Drai thuộc tỉnh Kon Tum theo quy định mới của Hiến pháp năm 2013

Nguyễn Hữu Thạch

Từ năm 2014 (Quyết định công nhận sáng kiến số 219/QĐ-HĐSK ngày 17/4/2015 của Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh)

Nguyễn Minh Tuấn

Lê Viết Nam

16

Hướng dẫn cụ thể hóa một số điểm trong Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XIV nhiệm kỳ 2010-2015

Y Mửi

Từ năm 2012 (Quyết định công nhận sáng kiến số 82/QĐ-HĐSK ngày 22/7/2013 của Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh)

Nguyễn Quang Thủy

Nguyễn Lâm Cảnh

17

Hướng dẫn về thành phần đại biểu mời dự đại hội đảng bộ các cấp

Nguyễn Quang Thủy

Từ năm 2014 (Quyết định công nhận sáng kiến số 29/QĐ-HĐSK ngày 14/2/2015 của Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh)

Nguyễn Hồng Quang

Ngô Văn Hồng

18

Sơ đồ dàn trải hệ thống kích từ máy phát điện công suất nhỏ

Nguyễn Anh Huấn

Từ năm 2015 (Quyết định công nhận sáng kiến số 45/QĐ-HĐSK ngày 22/3/2016 của Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh)

19

Thiết bị Bơm dầu cầu - Hộp số

Nguyễn Ngọc Phương

Từ năm 2016 (Quyết định công nhận sáng kiến số 42/QĐ-HĐSK ngày 21/3/2017 của Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh)

Lê Duy Hùng

Trịnh Đình Tiến

20

Sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả của hệ thống chính trị huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum

Nguyễn Hữu Tháp

Từ năm 2017 (Quyết định công nhận sáng kiến số 56/QĐ-HĐSK ngày 19/3/2018 của Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh)

Nguyễn Văn Lộc

Trần Nam Bộ

21

Xây dựng cơ sở dữ liệu trên phần mềm Micrrosoft excel phục vụ công tác thống kê, tổng hợp và quản lý công chức, viên chức và người lao động của Sở KH&CN tỉnh Kon Tum

Dương Thị Hồng Vân

Từ năm 2017 (Quyết định công nhận sáng kiến số 56/QĐ-HĐSK ngày 19/3/2018 của Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh)

Lê Hữu Vinh

Nguyễn Thị Thương

22

Điều tra, định giá rừng trồng là rừng sản xuất phục vụ giao vốn tại các Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh

Nguyễn Trung Hải

Từ năm 2017 (Quyết định công nhận sáng kiến số 56/QĐ-HĐSK ngày 19/3/2018 của Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh)

Trần Việt Cường

Bùi Hành Quân

23

Đổi mới, sáng tạo trong công tác xây dựng, tuyên truyền, nhân rộng tiên tiến giai đoạn 2017-2021

Đoàn Thị Thường

Từ năm 2017 (Quyết định công nhận sáng kiến số 56/QĐ-HĐSK ngày 19/3/2018 của Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh)

24

Giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp và công nghiệp chế biến nông sản trên địa bàn huyện Kon Rẫy đến năm 2020

Huỳnh Ngọc Phong

Từ năm 2017 (Quyết định công nhận sáng kiến số 56/QĐ-HĐSK ngày 19/3/2018 của Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh)

25

Xây dựng phần mềm quản lý hồ sơ đảng viên

Phạm Đình Thanh

Từ năm 2016 (Quyết định công nhận sáng kiến số 42/QĐ-HĐSK ngày 21/3/2017 của Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh)

Nguyễn Thế Vinh

Nguyễn Ngọc Hùng

26

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tham mưu Văn phòng cấp ủy trong thời kỳ mới

Lê Đình Quang

Từ năm 2017 (Quyết định công nhận sáng kiến số 56/QĐ-HĐSK ngày 19/3/2018 của Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh)

Trịnh Thị Kim Nga

Trần Thị Thúy An

27

Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND thành phố Kon Tum

Phạm Minh Xem

Từ năm 2017 (Quyết định công nhận sáng kiến số 56/QĐ-HĐSK ngày 19/3/2018 của Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh)

Huỳnh Thị Kim

Nguyễn Thị Huệ

28

Nâng cao hiệu quả công tác bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ tại Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum

Huỳnh Tấn Phục

Từ năm 2017 (Quyết định công nhận sáng kiến số 56/QĐ-HĐSK ngày 19/3/2018 của Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh)

Nguyễn Văn Quế

Huỳnh Thu Hoài Nga

29

Một số giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác cuộc vận động nhân dân của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội thành phố Kon Tum

Huỳnh Thanh Lanh

Từ năm 2017 (Quyết định công nhận sáng kiến số 56/QĐ-HĐSK ngày 19/3/2018 của Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh)

Chu Đăng Khoa

30

Một số giải pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngủ giáo viên giỏi, học sinh giỏi các cấp tại các trường THCS của Phòng GD&ĐT thành phố Kon Tum

Trần Việt Hùng

Từ năm 2017 (Quyết định công nhận sáng kiến số 56/QĐ-HĐSK ngày 19/3/2018 của Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh)

Thái Khắc Hòa

Lê Thị Bích Thảo

31

Nâng cao chất lượng lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ nữ tri thức hiện nay

Ngô Thị Hoàng Anh

Từ năm 2017 (Quyết định công nhận sáng kiến số 56/QĐ-HĐSK ngày 19/3/2018 của Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh)

Nguyễn Thị Châu Linh

Đỗ Thị Hồng Hạnh

32

Xây dựng Hội chữ thập đỏ cơ sở vững mạnh, xứng đáng vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối trong các hoạt động nhân đạo

Phan Thế Vinh

Từ năm 2017 (Quyết định công nhận sáng kiến số 56/QĐ-HĐSK ngày 19/3/2018 của Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh)

Võ Thị Mỹ Thanh

Trương Thị Ngọc Lan

33

Giải pháp nâng cao chất lượng giám sát của HĐND đối với công tác giải quyết kiến nghị của cử tri trên địa bàn thành phố Kon Tum, giai đoạn 2017-2021

Lê Phương Nguyên

Từ năm 2017 (Quyết định công nhận sáng kiến số 56/QĐ-HĐSK ngày 19/3/2018 của Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh)

Phan Kim Bút

A Đăng

34

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả phong trào nông dân thành phố thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, giàu chính đáng, phát triển nông nghiệp theo hướng đô thị sinh thái

Nguyễn Văn Bé

Từ năm 2017 (Quyết định công nhận sáng kiến số 56/QĐ-HĐSK ngày 19/3/2018 của Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh)

Nguyễn Phan T.T Huyền

A Thọ

35

Một số giải pháp tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trên môi trường mạng trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Kon Tum

Nguyễn Thanh Mân

Từ năm 2017 (Quyết định công nhận sáng kiến số 56/QĐ-HĐSK ngày 19/3/2018 của Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh)

Phạm Văn Dũng

Đặng Thành Thảo

36

Một số giải pháp vận động giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo, giảm nghèo thoát nghèo

Chế Thị Mai

Từ năm 2017 (Quyết định công nhận sáng kiến số 56/QĐ-HĐSK ngày 19/3/2018 của Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh)

Phạm Thị Diễm Phúc

37

Một số giải pháp nhằm giảm tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Kon Tum

Nguyễn Văn Điệu

Từ năm 2017 (Quyết định công nhận sáng kiến số 56/QĐ-HĐSK ngày 19/3/2018 của Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh)

Nguyễn Thị Kim Anh

Nguyễn Thị Mỹ Kiều

38

Giải pháp huy động nguồn vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên địa bàn thành phố Kon Tum

Dương Thị Hạnh

Từ năm 2017 (Quyết định công nhận sáng kiến số 56/QĐ-HĐSK ngày 19/3/2018 của Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh)

39

Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn thành phố Kon Tum

Y Hồng Hà

Từ năm 2016 (Quyết định công nhận sáng kiến số 42/QĐ-HĐSK ngày 21/3/2017 của Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh)

Bành Thị Hiền

Nguyễn Thanh Bình

40

Một số giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết và trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố

Phan Văn Thế

Từ năm 2016 (Quyết định công nhận sáng kiến số 42/QĐ-HĐSK ngày 21/3/2017 của Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh)

Nguyễn Quốc Vương

Đặng Thành Thảo

41

Giải pháp đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

A Cường

Từ năm 2017 (Quyết định công nhận sáng kiến số 56/QĐ-HĐSK ngày 19/3/2018 của Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh)

Nguyễn Văn Tuấn

Bùi Thị Liên

42

Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ, trẻ, người dân tộc thiểu số đến năm 2020

Hà Ban

Từ năm 2014 (Quyết định công nhận sáng kiến số 01/QĐ-HĐSK ngày 27/1/2015 của Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh)

Nguyễn Thế Hải

Nguyễn Hồng Quang

43

Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; Cán bộ công chức cấp xã và công tác tổ chức, cán bộ ở các doanh nghiệp thuộc sở hữu Nhà nước tỉnh Kon Tum

Nguyễn Hữu Thạch

Từ năm 2015 (Quyết định công nhận sáng kiến số 108/QĐ-HĐSK ngày 09/8/2016 của Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh)

Trần Ngọc Tuấn

Võ Tấn Danh

44

Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum

Nguyễn Hữu Thạch

Từ năm 2016 (Quyết định công nhận sáng kiến số 42/QĐ-HĐSK ngày 21/3/2017 của Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh)

Nguyễn Hữu Chinh

Trần Thị Thanh Thủy

45

Xây dựng quy trình công nhận trường học trên địa bàn tỉnh Kon Tum đạt chuẩn quốc gia

Phan Ngọc Định

Từ năm 2015 (Quyết định công nhận sáng kiến số 45/QĐ-HĐSK ngày 22/3/2016 của Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh)

Lại Xuân Lâm

Trần Thị Nga

46

Một số giải pháp tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" tại Đảng bộ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Bùi Thanh Bình

Từ năm 2015 (Quyết định công nhận sáng kiến số 45/QĐ-HĐSK ngày 22/3/2016 của Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh)

Trịnh Văn Minh

Nguyễn Đình Cầu

47

Một số giải pháp nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo, quản lý tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum

Nguyễn Thị Nga

Từ năm 2015 (Quyết định công nhận sáng kiến số 45/QĐ-HĐSK ngày 22/3/2016 của Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh)

Blong Tiến

Trần Văn Thiện

48

Giải pháp kiểm tra, đánh giá CCHC nhà nước đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Nguyễn Thành Trung

Từ năm 2017 (Quyết định công nhận sáng kiến số 56/QĐ-HĐSK ngày 19/3/2018 của Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh)

Hà Xuân Nguyên

Nguyễn Văn Tiến

49

Nghiên cứu, đề xuất cây dựng Quy chế phối hợp quản lý, sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ giữa UBND tỉnh Kon Tum và UBND tỉnh Quảng Nam

Huỳnh Trung Kim

Từ năm 2017 (Quyết định công nhận sáng kiến số 56/QĐ-HĐSK ngày 19/3/2018 của Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh)

Lê Ngọc Hiến

Phan Ngọc Định

50

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng của Đảng bộ thành phố Kon Tum

Lê Đình Quang

Từ năm 2016 (Quyết định công nhận sáng kiến số 117/QĐ-HĐSK ngày 28/7/2017 của Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh)

Trịnh Thị Kim Nga

Trần Thúy An

 

 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2022)

  579.914 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2022)

  30.848,84 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2022)

  37 /63
Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Kon Tum lần thứ IX năm 2024
Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?