Thứ 3, Ngày 16/07/2024 -

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án KH&CN cấp tỉnh
08/07/2024  22:30 1 Lượt xem

Sở Khoa học và Công nghệ vừa có Thông báo số 76/TB-SKHCN ngày 08/7/2024 về tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp tỉnh thực hiện năm 2025 thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030.

Đóng
 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2022)

  579.914 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2022)

  30.848,84 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2022)

  37 /63
Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Kon Tum lần thứ IX năm 2024
Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?