Thứ 5, Ngày 01/12/2022 -

Công nhận kết quả tuyển dụng công chức năm 2022
16/09/2022  16:51 9.719 Lượt xem

Ngày 15/9/2022, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 561/QĐ-UBND công nhận kết quả tuyển dụng công chức các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022 (thi tuyển).

 

Theo đó, công bố Danh sách 84 trường hợp trúng tuyển và Danh sách 186 trường hợp không trúng tuyển Kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2022.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2022 thông báo công khai kết quả trên theo quy định và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký.

 

Giao Giám đốc Sở Nội vụ hướng dẫn cá nhân hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng và ban hành quyết định tuyển dụng công chức đối với người trúng tuyển theo quy định pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ.

 

Chi tiết văn bản, xem tại đây!

 

Cổng TTĐT tỉnh

Thông tin liên quan

 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2021)

  567.000 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2021)

  16.253 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2021)

  61 /63
Lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh