Thứ 5, Ngày 04/03/2021 -

Chúc Tết của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum

Ngày đăng: 13/02/2021
 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2019)

  543.452 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2019)

  14.782 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2019)

  56 /63