Thứ sáu, Ngày 24/03/2023 -

Triển khai Lễ phát động Tết trồng cây và hưởng ứng ngày môi trường thế giới năm 2023
Ngày đăng: 01/02/2023  20:39
Mặc định Cỡ chữ
Tại Công văn số 272/UBND-NNTN ngày 01/02/2023, UBND tỉnh dự kiến tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây và hưởng ứng ngày môi trường thế giới năm 2023 tại huyện Kon Rẫy vào ngày 05/6.

Để chuẩn bị cho Tết trồng cây năm 2023, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và các chủ rừng tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên các cấp, các ngành và Nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng; nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân về vai trò, tác dụng, giá trị của rừng, ý nghĩa của việc trồng cây, trồng rừng, công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, thực hiện các quy định của pháp luật về lâm nghiệp, góp phần giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

 

Triển khai đồng bộ, hiệu quả các cơ chế, chính sách trong lâm nghiệp đặc biệt là chính sách hỗ trợ trồng rừng sản xuất; các nội dung, nhiệm vụ và giải pháp trong Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững đến năm 2025 định hướng đến 2030 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Đề án trồng 01 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai hiệu quả, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2023 về bảo vệ và phát triển rừng, trồng cây phân tán, phát triển lâm sản ngoài gỗ... 

 

Xây dựng Kế hoạch triển khai Tết trồng cây năm 2023 phải thiết thực, hiệu quả, có sức lan tỏa cao, không phô trương hình thức. Lựa chọn loài cây trồng lâu năm phù hợp với điều kiện tự nhiên trên địa bàn, chất lượng cây giống đủ tiêu chuẩn để tổ chức trồng, chăm sóc và bảo vệ cây trồng, phân công trách nhiệm quản lý cụ thể để đảm bảo cây trồng, rừng trồng phát triển tốt, tập trung phát triển rừng trồng cung cấp gỗ lớn.

 

Phát động phong trào sâu rộng đến các xã phường, thôn, làng, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, các trường học... đặc biệt là quần chúng Nhân dân tham gia Tết trồng cây. Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trồng cây gây rừng, phấn đấu chỉ tiêu trồng cây xanh cao hơn 20% so với kết quả thực hiện năm 2022 đồng thời gắn trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ cây trồng đến từng tổ chức, cá nhân cụ thể để thực hiện....            

       

                                                                                Lê Hằng - Trần Tiến