Thứ 7, Ngày 25/06/2022 -

Tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em
Ngày đăng: 26/05/2022  21:48
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 25/5/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1576/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh về triển khai công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em trên; triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích và phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh; đặc biệt chú trọng công tác phòng, chống đuối nước cho trẻ em trong kỳ nghỉ hè năm học 2021-2022.

 

Các địa phương xây dựng Kế hoạch cụ thể về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em tại địa phương; trong đó đặc biệt lưu ý phòng, chống tình trạng trẻ em bị tử vong do đuối nước. Chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể tại địa phương tham gia quản lý trẻ em trong thời gian không đến trường, trong dịp nghỉ hè, các thời gian bão lũ thiên tai. Tuyên truyền, vận động các hộ gia đình trong việc xây dựng ngôi nhà an toàn, đảm bảo an toàn cho trẻ em, thường xuyên quan tâm, giám sát trẻ em, đặc biệt là thời gian trẻ em nghỉ hè, mùa mưa bão.

 

Chỉ đạo các phòng, ban có liên quan triển khai kiểm tra, rà soát và dựng biển cảnh báo, làm rào chắn tại các địa điểm có nguy cơ như hố nước, ao hồ, sông suối, công trình đang thi công, các khu vực nguy hiểm trên địa bàn quản lý.

 

Tăng cường công tác truyền thông về phòng chống đuối nước trẻ em trên các phương tiện thông tin đại chúng thông qua băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích, tờ rơi, các biển báo nguy hiểm... tại trường học, nhà trẻ, mẫu giáo; tại các nơi hoạt động ngoại khóa của trẻ em. Tổ chức tuyên truyền thông qua hệ thống loa truyền thanh đến toàn thể cộng đồng dân cứ để cảnh báo các nguy cơ đuối nước và biện pháp phòng, chống đuối nước cho trẻ em.

 

Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất phục vụ việc tổ chức dạy bơi trong các cơ sở giáo dục. Chủ động bố trí ngân sách hàng năm của địa phương theo phân cấp ngân sách hiện hành để thực hiện công tác phòng, chống đuối nước cho trẻ em.

 

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời có các biện pháp xử lý nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống đuối nước cho trẻ em tại địa phương. Làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu (cấp xã, cơ quan, đơn vị, trường học…) trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống đuối nước và để xảy ra tình trạng đuối nước trẻ em tại địa phương, đơn vị (nếu có).

 

Tuấn Tài