Chủ nhật, Ngày 20/06/2021 -

Công bố Danh mục TTHC chuẩn hóa ngành Công Thương
Ngày đăng: 14/05/2021  16:18
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 14/5/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 237/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục TTHC ngành Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

Theo đó, phê duyệt 144 TTHC trong các Lĩnh vực: Xúc tiến thương mại; Quản lý Cạnh tranh; Lưu thông hàng hóa trong nước; Thương mại quốc tế; Kinh doanh khí; Điện; Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ; An toàn thực phẩm; Hóa chất; An toàn đập, hồ chứa thủy điện; Công nghiệp địa phương; Công nghiệp nặng; Thương mại biên giới và miền núi; Giám định thương mại; Xuất nhập khẩu; Dầu khí thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và bãi bỏ các Quyết định số 901/QĐ-UBND ngày 30/12/2019; 324/QĐ-UBND ngày 25/5/2020; 371/QĐ-UBND ngày 18/6/2020; 518/QĐ-UBND ngày 22/7/2020; 764/QĐ-UBND ngày 28/10/2020; 848/QĐ-UBND ngày 21/12/2021; 52/QĐ-UBND ngày 20/01/2021; 190/QĐ-UBND ngày 30/3/2020; 576/QĐ-UBND ngày 05/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh./.

 

                 Lê Hằng