Thứ 3, Ngày 30/05/2023 -

Danh mục đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện (đợt 2) năm 2020
Ngày đăng: 23/06/2020  10:44
Mặc định Cỡ chữ

DANH MỤC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH THỰC HIỆN (ĐỢT 2) NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số: 600/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

 

TT

Tên đề tài/dự án

Định hướng mục tiêu

Nội dung nghiên cứu cơ bản

Dự kiến sản phẩm

đạt được

Đơn vị

ứng dụng kết quả

Thời gian thực hiện (tháng)

1

Xây dựng mô hình nhân giống, trồng và sơ chế gấc (Momordica cochinchinensis (Lour.) Speng). theo tiêu chuẩn GACP-WHO trên địa bàn  tỉnh Kon Tum.

 

- Mục tiêu chung: Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình nhân giống, trồng, sơ chế gấc (Momordica cochinchinensis (Lour.) tạo ra vùng nguyên liệu sạch đáp ứng nhu cầu sơ chế, chế biến các sản phẩm từ gấc.

- Mục tiêu cụ thể:

+ Chuyển giao ứng dụng KH&CN xây dựng mô hình nhân giống, trồng, chăm sóc và sơ chế gấc theo tiêu chuẩn GACP-WHO.

+ Xây dựng mô hình sơ chế với công suất 100 tấn/năm.

+ Đánh giá các điều kiện nhân giống, chăm sóc, sơ chế gấc trên địa bàn tỉnh.

1. Đánh giá các điều kiện để triển khai mô hình nhân giống, trồng và xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ triển khai dự án.

2. Xây dựng mô hình sản xuất giống, với diện tích 500 m2.

3. Xây dựng mô hình sản xuất dược liệu gấc theo GACP-WHO, diện tích 05 ha.

4. Xây dựng mô hình sơ chế, công suất 100 tấn dược liệu tươi/năm theo tiêu chuẩn GACP-WHO.

5. Báo cáo, đánh giá các điều kiện nhân giống, trồng và sơ chế gấc trên địa bàn tỉnh.

- Mô hình nhân giống gấc (quy mô 500 m2).

- Mô hình sản xuất dược liệu theo tiêu chuẩn GACP – WHO, diện tích 5ha, năng suất đạt 15-18 tấn tươi/ha.

- Mô hình sơ chế đạt 100 tấn dược liệu tươi/năm.

- Báo cáo đánh giá các điều kiện nhân giống, chăm sóc, sơ chế cây gấc.

Hợp tác xã dược liệu hữu cơ Tu Mơ Rông

36 tháng

 

2

Đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu chứng nhận “Gạo thơm Đăk Hà”, tỉnh Kon Tum

- Nhãn hiệu chứng nhận “Gạo thơm Đăk Hà” được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

- Tổ chức quản lý và sử dụng hiệu quả nhãn hiệu chứng nhận “Gạo thơm Đăk Hà” trong thực tế sau khi được bảo hộ, góp phần phát triển, nâng cao giá trị gia tăng của gạo thơm Đăk Hà, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững của huyện Đăk Hà nói riêng, tỉnh Kon Tum nói chung.

- Xác định vùng sản xuất gạo thơm của huyện Đăk Hà; xây dựng Bản đồ vùng sản xuất làm cơ sở đăng ký chứng nhận xuất xứ nguồn gốc của gạo thơm Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

- Mô tả kỹ thuật sản xuất gạo thơm Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

- Phân tích chất lượng, xây dựng tiêu chí chứng nhận “Gạo thơm Đăk Hà”, tỉnh Kon Tum.

 - Xây dựng Quy chế quản lý và sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận “Gạo thơm Đăk Hà”, tỉnh Kon Tum.

 - Thiết kế mẫu Nhãn hiệu chứng nhận “Gạo thơm Đăk Hà”, tỉnh Kon Tum.

- Nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu chứng nhận “Gạo thơm Đăk Hà”, tỉnh Kon Tum.

- Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Gạo thơm Đăk Hà” được Cục Sở hữu trí tuệ cấp.

- Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Gạo thơm Đăk Hà”, tỉnh Kon Tum.

- Mẫu nhãn hiệu chứng nhận “Gạo thơm Đăk Hà”, tỉnh Kon Tum.

 

Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở kinh doanh

20 tháng

 

 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2021)

  567.000 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2021)

  16.253 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2022)

  37 /63
Lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh