Chủ nhật, Ngày 09/08/2020 -

Hội nghị trực tuyến về đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020
Ngày đăng: 16/07/2020  16:46
Mặc định Cỡ chữ
Sáng ngày 16/7, tại Hà Nội, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến về đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị.

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

 

Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có các đồng chí: Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trưc UBND tỉnh; Kring Ba - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh. Phiên họp được truyền tiếp các điểm cầu tại UBND các huyện, thành phố của tỉnh.

 

Theo báo cáo kết quả giải ngân và đề xuất các giải pháp thúc đẩy giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy: Tổng số vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN kế hoạch năm 2020 là 470.600 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm, tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư là 159.397,188 tỷ đồng, đạt 33,9% kế hoạch (cùng kỳ đạt 28,56% kế hoạch Quốc hội giao). Tỷ lệ giải ngân trên 50% có 03 Bộ, cơ quan trung ương và 09 địa phương; dưới 20% có 33 Bộ, cơ quan trung ương và 03 địa phương, trong đó, có 07 Bộ, cơ quan trung ương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 5%....

 

Thảo luận tại hội nghị, các bộ, ngành đã làm rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng giải ngân vốn đầu tư công chậm do: Công tác lập kế hoạch chưa sát với thực tế và khả năng giao vốn, khả năng giải ngân vốn dẫn đến không phân bổ được hết số vốn kế hoạch; công tác tuyên truyền đến người dân về chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng chưa bảo đảm minh bạch, công bằng; người dân chưa đồng thuận, khiếu kiện về chính sách đền bù, yêu cầu xác định giá bồi thường sát giá thị trường; công tác đôn đốc nhà thầu triển khai thi công chưa quyết liệt và hiệu quả; vương mắc vốn các dự án ODA công tác chuẩn bị đầu tư dự án không kỹ, phải điều chỉnh lại thiết kế, tăng chi phí, phải tiến hành các thủ tục gia hạn thời gian thực hiện dự án, nhiều dự án không được bố trí vốn đối ứng đầy đủ, kịp thời đã ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ, giải ngân vốn nước ngoài.

 

Tại tỉnh Kon Tum, đến ngày 30/6/2020, tổng số vốn đã giải ngân là 1.083.226 triệu đồng, đạt 28,76% so với kế hoạch địa phương giao. Mặc dù tỷ lệ giải ngân chưa cao (chủ yếu tập trung ở nguồn vốn ODA đạt tỷ lệ 6,1%; Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ đạt 9,72%), nhưng có một số Chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương giải ngân đạt tỷ lệ rất cao như: Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng đạt 96,2%; Chương trình mục tiêu Đầu tư hạ tầng Khu Kinh tế ven biển, Khu Kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt 100%; Chương trình mục tiêu quốc phòng an ninh trên địa bàn trọng điểm đạt 96,39%; Nguồn dự phòng ngân sách Trung ương 2019 đạt 87,9%,…

 

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ đánh giá công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 của các ngành, các cấp vẫn còn thấp so với yêu cầu. Để đẩy nhanh công tác giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần có quyết tâm chính trị cao hơn; phải có chương trình hành động cụ thể về đầu tư công và giải ngân nguồn vốn đầu tư công; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, xử lý về đầu tư công, từ đó đưa ra các biện pháp cần thiết đối với việc chậm trễ trong giải ngân vốn đầu tư công năm 2020.

 

Thủ tướng đề nghị gắn kết quả giải ngân với thi đua, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá phẩm chất, năng lực cán bộ và đi liền với đó là xử lý nghiêm người đứng đầu không hoàn thành nhiệm vụ, kiểm điểm tập thể, cá nhân có liên quan không có chuyển biến. Bên cạnh yêu cầu về công khai, minh bạch, Thủ tướng Chính phủ cũng lưu ý vấn đề chống tham nhũng, tiêu cực trong xây dựng cơ bản.../.

 

                                                                                                         Lê Hằng