Chủ nhật, Ngày 09/08/2020 -

Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác phòng chống bệnh bạch hầu trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 10/07/2020  10:19
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 10/7/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công điện số 06/CĐ-CTUBND ngày 10/7/2020 yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố khẩn trương triển khai một số biện pháp tăng cường công tác phòng chống bệnh bạch hầu.

 

Triển khai Công điện số 862/CĐ-TTg ngày 08/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố khẩn trương triển khai một số biện pháp tăng cường công tác phòng chống bệnh bạch hầu, cụ thể:

 

Thủ trưởng các sở, ban ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, bạch hầu và các văn bản liên quan.

 

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, hướng dẫn người dân khi có dấu hiệu của bệnh phải đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời. Tổ chức việc giám sát chặt chẽ tình hình, phát hiện sớm, xử lý triệt để không để dịch bùng phát, lan rộng; điều trị kịp thời người mắc bệnh, người lành mang trùng, hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong. Xác định rõ địa bàn, đối tượng có nguy cơ mắc bệnh; xây dựng kế hoạch và tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh; bảo đảm đủ kinh phí, phương tiện, vật tư, hóa chất, trang thiết bị, thực hiện tốt công tác chẩn đoán sớm, thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân. Tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế về công tác giám sát, chẩn đoán, điều trị. Triển khai công tác kiểm soát, tăng cường phòng chống dịch bệnh bạch hầu theo hướng dẫn và đề nghị của Bộ Y tế tại Văn bản số 3612/BYT-DP ngày 03/7/2020.

 

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum, Cổng TTĐT tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố thường xuyên tuyên truyền, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh bạch hầu để người dân tích cực, chủ động thực hiện, khi có dấu hiệu mắc bệnh đến ngay cơ sở y tế để được khám, điều trị kịp thời.

 

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các ngành liên quan và các địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh bạch hầu trong trường học theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản số 2497/BGDĐT-GDTC ngày 09/7/2020.

 

Sở Tài chính trên cơ sở đề xuất của Sở Y tế, tham mưu UBND tỉnh đảm bảo kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh bạch hầu trên địa bàn tỉnh.

 

Công điện nêu rõ, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo tổ chức nghiêm túc việc cách ly tại nhà các đối tượng tiếp xúc, cách ly ổ dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để dịch lan rộng, bùng phát trên địa bàn.../.

 

Diệu Linh