Chủ nhật, Ngày 09/08/2020 -

Phân bổ nguồn thu ủng hộ phòng chống dịch để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 18/05/2020  13:43
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 18/5, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản 1686/UBND-KGVX đề nghị Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố báo cáo, đề xuất việc phân bổ nguồn thu ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương về Ủy ban MTTQViệt Nam tỉnh theo Hướng dẫn số 19/HD-MTTQ-BTT ngày 25 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về việc tổ chức phát động toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 và khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn.

 

Tại văn bản, UBND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ và Hướng dẫn số 19/HD-MTTQ-BTT ngày 25 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương phân bổ nguồn vận động từ các tổ chức, cá nhân cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 để hỗ trợ cho các đơn vị, địa phương thực hiện theo quy định.

 

Cổng TTĐT tỉnh Kon Tum