Thứ sáu, Ngày 19/07/2024 -

Chấp thuận chủ trương đầu tư Nhà máy sản xuất tinh bột sắn Đăk Tô
Ngày đăng: 24/06/2022  00:00
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 22/6/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 364/QĐ-UBND về chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án Nhà máy sản xuất tinh bột sắn Đăk Tô, cụ thể như sau:

 

Thông tin về nhà đầu tư: Công ty Cổ phần nông sản thực phẩm Quảng Ngãi.

 

Địa chỉ trụ sở chính: 48 Phạm Xuân Hòa, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

 

Tên dự án đầu tư: Nhà máy sản xuất tinh bột sắn Đăk Tô.

 

Mục tiêu dự án: Sản xuất tinh bột sắn.

 

Quy mô dự án: Công suất thiết kế giai đoạn 1: 50 tấn tinh bột thành phẩm/ngày. Giai đoạn 2: 150 tấn tinh bột thành phẩm/năm.

 

Tổng vốn đầu tư của dự án: 32,364 tỷ đồng (Ba mươi hai tỷ, ba trăm sáu mươi bốn triệu đồng).

 

Thời hạn hoạt động của dự án: 40 năm, đến ngày 03 tháng 5 năm 2042 (k t ngày đưc giao đt, cho thuê đt ln đu).

 

 Địa điểm thực hiện dự án: Xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

 

 Nhà đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ cam kết; tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư, xây dựng, đất đai, rừng, môi trường, khoáng sản, lao động, nghĩa vụ tài chính và các quy định khác có liên quan.

 

Nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện đúng chế độ báo cáo theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020.

 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký; đồng thời chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận ưu đãi số 789/CNƯĐ ngày 22/10/2002, Quyết định thay đổi nhà đầu tư số 931/QĐ-UBND ngày 17/8/2005, Giấy chứng nhận ưu đãi số 1021/CNƯĐ ngày 07/9/2005 của UBND tỉnh Kon Tum./.

 

Vũ Huệ - Trần Khoa