Thứ hai, Ngày 15/07/2024 -

Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Trồng cây dược liệu tại tỉnh Kon Tum
Ngày đăng: 17/12/2021  00:00
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 16/12, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1194/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư, cụ thể như sau:

Nhà đầu tư: Công ty TNHH CAPELLA GROUP

 

Địa chỉ trụ sở chính: 34B, phố Hàn Thuyên, phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

 

Tên dự án đầu tư: Trồng cây dược liệu tại tỉnh Kon Tum.

 

Mục tiêu dự án: Trồng cây dược liệu (sâm Ngọc Linh, sơn tra, đẳng sâm, ngũ vị tử, đương quy,…); trồng thử nghiệm, nhân giống; bảo tồn một số giống dược liệu đặc hữu của địa phương.

 

Quy mô dự án: Diện tích đất dự kiến sử dụng: 1.922,1 ha. Công suất thiết kế, Sản phẩm, dịch vụ cung cấp: sâm Ngọc Linh: 8.200.000 cây (tương đương  khoảng 200 ha); lan Kim Tuyến: 10.000.000 cây (tương đương khoảng 400 ha); đẳng sâm: 13.120.000 cây (tương đương khoảng 1.312 ha).

 

Tổng vốn đầu tư của dự án: 1.486.649 triệu đồng (Một ngàn, bốn trăm tám mươi sáu tỷ, sáu trăm bốn mươi chín triệu đồng), trong đó nguồn vốn góp của Công ty là 222,997 tỷ đồng; vốn vay, vốn hỗ trợ là 1.263, 652 t đồng.

 

Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm, kể từ ngày được nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất.

 

Địa điểm thực hiện dự án: Trên địa bàn các xã Đăk Hà; Tu Mơ Rông; Tê Xăng; Ngọk Yêu; Ngọk Lây; Văn Xuôi, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.

 

Nhà đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ cam kết; tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư, xây dựng, đất đai, rừng, môi trường, khoáng sản, lao động, nghĩa vụ tài chính và các quy định khác có liên quan.

 

Vũ Huệ - Thu Hằng