Thứ hai, Ngày 24/06/2024 -

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án trồng dược liệu dưới tán rừng
Ngày đăng: 23/06/2021  00:00
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 22/6/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 539/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án trồng dược liệu dưới tán rừng của Công ty TNHH Lê Ngọc Quỳnh Anh.

 

Dự án thực hiện tại khoảnh 3 và 6 tiểu khu 487, đường Sư Vạn Hạnh, tổ dân phố 3, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông. Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 11,6 tỷ đồng. Dự án được thực hiện trong thời hạn 50 năm, kể từ ngày được nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất.

 

Dự án Trồng dược liệu dưới tán rừng cung cấp dược liệu; nguyên liệu sản xuất các sản phẩm như: Coffee đẳng sâm, cao đẳng sâm, nước giải rượu đẳng sâm, nước uống tăng lực đẳng sâm...có công suất thiết kế 5 tấn sản phẩm/năm; diện tích đất dự kiến sử dụng 47.600 m2.

 

Dự án được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ theo quy định của pháp luật hiện hành; đồng thời Công ty TNHH Lê Ngọc Quỳnh Anh có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ cam kết; tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, rừng, môi trường, khoáng sản, lao động, nghĩa vụ tài chính và các quy định khác có liên quan.

 

Phan Phượng