Thứ hai, Ngày 15/07/2024 -

Chấp thuận chủ trương đầu tư các Dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 07/04/2022  00:00
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 07/4/2022, UBND tỉnh ban hành các Quyết định về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với 03 dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh. Cụ thể:

Tại Quyết định số 175/QĐ-UBND ngày 07/4/2022, UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư với dự án Thủy điện Đăk Mi 1B của Công ty Cổ phần Thuỷ điện Đăk Krin.

 

Dự án thực hiện tại xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum. Có công suất thiết kế 06 MW; điện lượng trung bình năm (Eo) 21,28 triệu Kwh. Tổng vốn đầu tư của dự án 215,650 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án 50 năm, kể từ ngày được nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất. Tiến độ thực hiện từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2025.

 

Tại Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 07/4/2022, UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án Thủy điện Nam Vao 1 của Công ty Cổ phần Thuỷ điện Nam Vao.

 

Dự án được thực hiện tại xã Đăk Nên, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Có công suất thiết kế 10 MW; điện lượng trung bình năm (Eo) 32,99 triệu Kwh. Tổng vốn đầu tư của dự án 348,474 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án từ tháng 01/2022 đến tháng 10/2025.

 

Tại Quyết định số 177/QĐ-UBND ngày 07/4/2022, UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án Thủy điện Đăk Krin của Công ty Cổ phần Thuỷ điện Đăk Krin.

 

Dự án được thực hiện tại xã Xốp, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum. Có công thiết kế 7,4 MW; điện lượng trung bình năm (Eo) 23,4 triệu Kwh. Tổng vốn đầu tư của dự án 265,970 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án 50 năm, kể từ ngày được nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất. Tiến độ thực hiện dự án từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2025.

 

UBND tỉnh yêu cầu nhà đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ cam kết; tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư, xây dựng, đất đai, rừng, môi trường, khoáng sản, lao động, nghĩa vụ tài chính và các quy định khác có liên quan.

 

Phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương thực hiện đầu tư dự án theo đúng thông số công trình đã được phê duyệt, không ảnh hưởng thêm diện tích đất; không làm ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng nước phía hạ lưu, các công trình hạ tầng kỹ thuật hiện có trong khu vực dự án.

 

Vũ Huệ - Trần Khoa