Thứ 4, Ngày 17/04/2024 -

Bảo hiểm xã hội tạm dừng việc tiếp TTHC vào sáng thứ Bảy hàng tuần, kể từ ngày 01/3/2024
26/02/2024  13:45 1 Lượt xem

Thực hiện Công văn số 4222/BHXH-VP ngày 14/12/2023 của Bảo hiểm xã hội  Việt Nam về việc thực hiện làm việc ngày thứ Bảy và tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công đối với BHXH các tỉnh, ngày 23/02/2024, Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum có Thông báo số 310/TB-BHXH về việc tạm dừng làm việc sáng thứ Bảy hàng tuần.

 

Theo đó, căn cứ thực tế việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại địa phương, BHXH tỉnh Kon Tum thông báo: Tạm dừng việc Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC bằng hình thức trực tiếp tại BHXH tỉnh và BHXH các huyện vào sáng thứ Bảy hàng tuần, kể từ ngày 01/3/2024.

 

Cơ quan BHXH tỉnh, huyện vẫn tiếp nhận TTHC bằng hình thức giao dịch điện tử của cá nhân, đơn vị thông qua Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam, Cổng Dịch vụ công quốc gia, ứng dụng VssID-BHXH số trên thiết bị di động.

 

Công tác tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC trên địa bàn vẫn được cơ quan BHXH tỉnh, huyện duy trì và đảm bảo đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân, đơn vị từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.

 

Nếu có vướng mắc kịp thời liên hệ về BHXH tỉnh qua số điện thoại 02603.700.355 hoặc BHXH các huyện (Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC) để được hướng dẫn./.

 

                                                                                                    Trịnh Minh

 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2022)

  579.914 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2022)

  30.848,84 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2022)

  37 /63
Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Kon Tum lần thứ IX năm 2024
Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?