Thứ sáu, Ngày 19/04/2024 -

Thông báo khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh
12/01/2023  21:31 1 Lượt xem

 

Ngày 12/01/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường có Thông báo số 03/TB-STNMT về khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

Theo đó, khu vực không đấu giá giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (đá và đất) đã được UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt thuộc xã Ya Tăng, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum nằm trong phạm vi diện tích đất xây dựng công trình Nhà máy Thủy điện Ialy mở rộng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (gồm 3 vị trí với 75 tọa độ) tại Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 11/01/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường  thông báo đến tất cả các đơn vị, địa phương có liên quan biết./.

 

Cổng TTĐT tỉnh

Đóng
 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2022)

  579.914 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2022)

  30.848,84 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2022)

  37 /63
Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Kon Tum lần thứ IX năm 2024
Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?