Thứ 5, Ngày 29/07/2021 -

Thông báo không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 5/2021
18/05/2021  09:41 957 Lượt xem

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh Thông báo không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 5/2021 của lãnh đạo tỉnh vào ngày 22/5/2021 tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh (số 281, Bà Triệu, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

 

Theo đó, giao Chánh Thanh tra tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác tiếp công dân phục vụ cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1343/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh phân công lãnh đạo các cơ quan, đơn vị là thành viên Tổ công tác trực, phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh tổ chức tốt việc tiếp nhận đơn, thư của người dân đến khiếu nại, tố cáo, hướng dẫn, trả lời công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cho Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định vào ngày 24/5/2021.

 

Đề nghị các cơ quan thông tin, truyền thông của tỉnh đăng tải thông báo để Nhân dân trong tỉnh biết, thực hiện; UBND các huyện, thành phố chỉ đạo niêm yết công khai Thông báo này tại Trụ sở Tiếp công dân cấp huyện, địa điểm tiếp công dân cấp xã để Nhân dân biết, thực hiện./.

 

Nguyễn Hiệp

 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2019)

  543.452 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2020)

  25.851 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2020)

  56 /63
Hướng dẫn 6 bước bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp