Thứ 3, Ngày 16/07/2024 -

Hội nghị thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030
Ngày đăng: 09/07/2024  19:25
Mặc định Cỡ chữ
Chiều 09/7, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì Hội nghị trực tuyến với các địa phương về việc ban hành bổ sung, cập nhật Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII).

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh

 

Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Hữu Tháp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh.

 

Theo kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 262/QĐ-TTg ngày 01/4/2024. Mục tiêu là thực hiện chuyển dịch năng lượng mạnh mẽ từ nhiên liệu hóa thạch sang các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo để giảm ô nhiễm môi trường, giảm phát thải khí nhà kính, góp phần hướng tới các mục tiêu đã cam kết theo Đóng góp do quốc gia tự quyết định và mục tiêu phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050 của Việt Nam. Theo Quy hoạch điện VIII, nguồn điện mặt trời tập trung có quy mô công suất tăng thêm 1.500 MW tới năm 2030.

 

Báo cáo tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Bộ Công Thương đã tuân thủ việc chưa xem xét các dự án điện mặt trời tập trung và chưa đưa vào Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành bổ sung cập nhật Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII. Tuy nhiên, việc chưa xem xét các dự án điện mặt trời này trong Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII là chưa hoàn thành nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023. Do đó, Bộ Công Thương đề xuất Chính phủ giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp đẩy nhanh việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án điện mặt trời, điện gió..., từ đó, làm cơ sở để các địa phương, chủ đầu tư sớm có cơ sở triển khai dự án phù hợp với cơ cấu nguồn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án điện mặt trời, điện gió... được nêu tại Kết luận thanh tra số 1027 của Thanh tra Chính phủ; từ đó đề xuất các giải pháp, kiến nghị để các địa phương và chủ đầu tư có thể sớm triển khai các dự án nhằm đảm bảo việc phát triển nguồn điện phù hợp với cơ cấu nguồn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt…

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum phát biểu tại hội nghị

 

Phát biểu tham luận tại điểm cầu tỉnh Kon Tum, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong triển khai dự án điện gió; kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương bổ sung Danh mục dự án nguồn điện gió trên bờ để đảm bảo đạt chỉ tiêu phân bổ nguồn điện gió trên bờ của tỉnh đến năm 2030 là 154 MW. Đồng thời đề nghị xem xét, điều chỉnh để đưa vào vận hành của 12 dự án nhà máy thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh có tổng công suất 187,9 MW trong giai đoạn từ năm 2026 - 2028...

 

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Công Thương quán triệt tinh thần quyết liệt triển khai các dự án nguồn điện còn có khả năng triển khai; chủ trì, phối hợp với Thanh tra Chính phủ rà soát những dự án có khả năng khắc phục những vi phạm đã được nêu trong Kết luận Thanh tra để tiếp tục triển khai.

 

Đồng chí cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục nghiên cứu, rà soát các dự án điện thực hiện tại địa phương, đề xuất Bộ Công Thương bổ sung các dự án phù hợp. Đối với các dự án có chồng lấn với các quy hoạch khác, các địa phương cần chủ động làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để làm thủ tục điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tạo hành lang thông thoáng triển khai các dự án. Giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án điện mặt trời, điện gió…./.

 

Lê Thiện