Thứ 5, Ngày 13/06/2024 -

Tháng 5/2024: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trên địa bàn tỉnh tăng 0,16% so với tháng trước
Ngày đăng: 26/05/2024  14:36
Mặc định Cỡ chữ
Theo công bố của Cục Thống kê tỉnh, tháng 5 năm 2024, giá cả thị trường địa phương ổn định, không có sự biến động lớn về giá, không xảy ra hiện tượng ghim hàng tăng giá; CPI tăng 0,16% so với tháng trước (khu vực thành thị tăng 0,17%, khu vực nông thôn tăng 0,14%), tăng 3,1% so với tháng 12/2023 và tăng 1,3% và so với cùng kỳ năm trước tăng. Bình quân 5 tháng đầu năm 2024, CPI trên địa bàn tỉnh tăng 2,11%.

 

 

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, có 06 nhóm tăng là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,38%; nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,64%; nhóm may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,28%; nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,99%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,23%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,14%. Có 03 nhóm giảm là nhóm giao thông giảm 2,11%; nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,03%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch giảm 0,14%; 2 nhóm không biến động giá là nhóm giáo dục và nhóm thuốc và dịch vụ y tế.

 

 

So với cùng kỳ năm trước (tháng 5/2023), CPI tháng 5/2024 tăng 3,1%. Trong 11 nhóm hàng tiêu dùng chính có 9 nhóm tăng giá (gồm: Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 2,66%; nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 4,0%; nhóm may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 3,25%; nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 6,66%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 1,03%; nhóm giao thông tăng 5,35%; nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 9,73%; nhóm giáo dục tăng 1,34%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 5,2%); 2 nhóm giảm giá (là nhóm Bưu chính viễn thông giảm 4,65%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch giảm 2,86%).

 

So với tháng 12/2023, CPI tháng 5/2024 tăng 1,3%, trong đó có 8 nhóm hàng tăng giá (gồm: nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,84%; nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 1,98%; nhóm may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 1,05%; nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 3,63%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,75%; nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,41%; nhóm giao thông tăng 3,98%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,97%); 2 nhóm giảm giá (gồm: Nhóm Bưu chính viễn thông giảm 1,12%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch giảm 0,39%); 1 nhóm không biến động giá (nhóm giáo dục).

 

 

Chỉ số giá tiêu dùng bình 5 tháng đầu năm 2024 tăng 2,11% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó có 9 nhóm hàng tăng giá và 2 nhóm giảm giá.

 

Thái Ninh