Thứ sáu, Ngày 01/12/2023 -

Triển khai thực hiện công tác Hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy
Ngày đăng: 27/09/2023  09:52
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 25/9/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3219/KH-UBND triển khai thực hiện công tác Hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh.

 

Kế hoạch đề ra các mục tiêu cụ thể, gồm:

 

Đánh giá thực trạng công tác hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy giữa các lực lượng chức năng của tỉnh với các tỉnh của Lào, Campuchia; nhất là quan hệ phối hợp giữa các tỉnh giáp biên trong việc thực hiện các Hiệp định, cam kết và nghĩa vụ quốc tế trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

 

Tăng cường hợp tác đấu tranh tội phạm ma túy xuyên quốc gia, nâng cao hiệu quả hợp tác với các tỉnh của Lào, Campuchia nhằm chia sẻ thông tin, phối hợp đấu tranh, hợp tác xác lập các chuyên án chung để phát hiện, đấu tranh triệt phá các đường dây ma túy quốc tế; bắt giữ, xử lý các đối tượng chủ mưu, cầm đầu, bóc gỡ tận gốc các đường dây ma túy liên vận quốc tế, góp phần ngăn chặn ma túy từ nước ngoài thẩm lậu vào địa bàn.

 

Hoàn thiện cơ sở pháp lý về hợp tác quốc tế trong phòng, chống ma túy; phối hợp xây dựng mới, bổ sung Biên bản ghi nhớ, Thỏa thuận hợp tác về phòng, chống ma túy với các nước, các tổ chức quốc tế nhằm phát huy kết quả đã đạt được trong thời gian qua.

 

Kế hoạch xác định các nội dung công tác trọng tâm, gồm: Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy; hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy; tăng cường hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy:

 

Tại Kế hoạch, UBND tỉnh giao Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các quy định liên quan về phòng, chống ma túy nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân địa phương, đặc biệt là người dân sinh sống ở khu vực giáp biên không tham gia các hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy; kịp thời tố giác tội phạm và chủ động quản lý, giáo dục con em tránh xa tệ nạn ma túy.

 

Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai các hoạt động hợp tác về phòng, chống ma túy giữa các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh với các lực lượng chức năng của các tỉnh giáp biên với của Lào và Campuchia.

 

Chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan của tỉnh phối hợp với các lực lượng chức năng của Lào và Campuchia tổ chức nắm tình hình, quản lý đối tượng trọng điểm, nghi vấn… kịp thời phát hiện, tham gia đấu tranh các chuyên án chung nhằm triệt phá các đường dây, tổ chức mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia; chú trọng phối hợp điều tra chuyên án chung trên tuyến vận chuyển, nơi sản xuất, nguồn cung cấp…

 

Chi tiết Kế hoạch xem ti đây.

Nguyễn Hiệp - Tuấn Dũng