Thứ sáu, Ngày 19/07/2024 -

Giá thuê, thuê mua đối với chung cư Nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla
Ngày đăng: 03/06/2023  15:20
Mặc định Cỡ chữ
Tại Quyết định số 31/2023/QĐ-UBND ngày 31/5/2023, UBND tỉnh ban hành Quy định giá thuê, giá thuê mua nhà ở xã hội áp dụng đối với chung cư Nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum.

 

Chung cư Nhà ở xã hội tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, TP. Kon Tum

 

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/6/2023; áp dụng đối với người được thuê, người được thuê mua nhà ở xã hội tại chung cư Nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước tại Khu đô thị Nam Đăk Bla; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, vận hành, sử dụng nhà ở xã hội tại chung cư Nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước tại Khu đô thị Nam Đăk Bla, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

 

Giá thuê

 

Giá thuê nhà ở xã hội là 51.031 đồng/m2/tháng, bao gồm: Chi phí đầu tư xây dựng nhà ở, chi phí bảo trì, thuế giá trị gia tăng; không bao gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, chi phí quản lý vận hành.

 

Hệ số tầng điều chỉnh giá thuê (hệ số K): Tầng 1 có hệ số 1,2; tầng 2 và tầng 3 có hệ số 1,15, tầng 4 có hệ số 1,05, tầng 5 có hệ số 1,0, tầng 6 có hệ số 0,95, tầng 7 có hệ số 0,9, tầng 8 có hệ số 0,85 và tầng 9 có hệ số 0,8.

 

Tiền thuê nhà phải trả hàng tháng bằng giá thuê nhà ở xã hội nhân với (×) diện tích sử dụng căn hộ (m2) và nhân với (×) hệ số tầng điều chỉnh giá thuê tương ứng với căn hộ thuê.

 

Người thuê nhà ở xã hội có trách nhiệm thanh toán tiền thuê nhà ở cho đơn vị quản lý vận hành hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản tạm giữ mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh do Sở Xây dựng làm chủ tài khoản trước ngày 30 hàng tháng.

 

Giá thuê mua

 

Giá thuê mua nhà ở xã hội là 101.048 đồng/m2/tháng, bao gồm: Chi phí đầu tư xây dựng nhà ở, thuế giá trị gia tăng; không bao gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, chi phí quản lý vận hành, chi phí bảo trì.

 

Hệ số tầng điều chỉnh giá thuê mua theo hệ số quy định giá cho thuê nhà ở xã hội.

 

Giá trị của nhà ở thuê mua bằng giá thuê mua nhà ở xã hội nhân với (×) diện tích sử dụng căn hộ (m2), nhân với (×) hệ số tầng điều chỉnh giá thuê mua tương ứng với căn hộ thuê mua và nhân với (×) thời hạn là 120 tháng (là thời gian thu hồi vốn công trình để áp dụng tính giá thuê mua).

 

Người thuê mua nhà ở xã hội có trách nhiệm thanh toán trước cho bên cho thuê mua 20% giá trị của nhà ở thuê mua, trừ trường hợp người thuê mua có điều kiện thanh toán trước thì được thanh toán không quá 50% giá trị nhà ở thuê mua và chi phí bảo trì đóng một lần tương ứng 2% giá trị của nhà ở thuê mua; số tiền còn lại được tính thành tiền thuê nhà và được thanh toán trong thời hạn tối thiểu 60 tháng và tối đa 120 tháng kể từ ngày ký hợp đồng thuê mua nhà ở; sau khi hết thời hạn thuê mua nhà ở và khi đã thanh toán hết số tiền còn lại thì người thuê mua có quyền sở hữu đối với nhà ở đó.

 

Chi tiết văn bản, xem tại đây!

 

Cổng TTĐT tỉnh