Thứ hai, Ngày 17/06/2024 -

Kết quả phúc khảo vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức năm 2022
Ngày đăng: 14/09/2022  13:53
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 12/9/2022, Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2022 ban hành Thông báo số 99/TB-HĐTDCC về kết quả phúc khảo vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức năm 2022.

 

Theo đó, căn cứ kết quả chấm phúc khảo vòng 2, Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2022 thông báo kết quả phúc khảo vòng 2.

 

Theo quy định, kết quả được công nhận sau khi phúc khảo là kết quả thi chính thức (Vòng 2) của thí sinh dự thi.

 

Chi tiết văn bản xem tại đây!

 

Trần Huệ