Thứ sáu, Ngày 02/12/2022 -

Thông báo cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh (Tính đến 07h ngày 01/11/2021)
Ngày đăng: 02/11/2021  08:44
Mặc định Cỡ chữ
Tại Thông báo số 5588/TB-SYT ngày 02/11/2021, Sở Y tế thông tin kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Tính đến 07h00 ngày 01/11/2021). Cụ thể:

 

 

1. Cấp xã:

 

94/102 xã, phường, thị trấn phân loại cấp độ 1 [(nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với vùng xanh)].

 

06/102 xã, phường, thị trấn (các phường Duy Tân, Quyết Thắng, Trường Chinh, xã Vinh Quang - thành phố Kon Tum; thị trấn Đăk Hà, xã Hà Mòn - huyện Đăk Hà) phân loại cấp độ 2 [(nguy cơ trung bình, tương ứng với vùng vàng)].

 

02/102 xã, phường, thị trấn (phường Quang Trung - thành phố Kon Tum, xã Ngọc Lây - huyện Tu Mơ Rông) phân loại cấp độ 3 [(nguy cơ cao, tương ứng với vùng cam)].

 

2. Cấp huyện:

 

07/10 huyện, thành phố phân loại cấp độ 1 [(nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với vùng xanh)].

 

03/10 huyện, thành phố (thành phố Kon Tum; huyện Đăk Hà, Tu Mơ Rông) phân loại cấp độ 2 [(nguy cơ trung bình, tương ứng với vùng vàng)].

 

3. Cấp tỉnh: Tỉnh Kon Tum phân loại cấp độ 1 [(nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với vùng xanh)].

 

Thái Ninh