Thứ 3, Ngày 16/07/2024 -

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 9, khóa XIII
Ngày đăng: 13/06/2024  15:50
Mặc định Cỡ chữ
Sáng ngày 13/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII; phổ biến, quán triệt các chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng và sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí Dương Văn Trang, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.
Quang cảnh hội nghị

 

Tham dự hội nghị, có các đồng chí: A Pớt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; U Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy; thủ trưởng các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Thường trực các huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 9

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

 

Hội nghị đã nghe đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII và quán triệt Quy định số 148-QĐ/TW, ngày 23-5-2024 của Bộ Chính trị về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

 

Theo đó, từ ngày 16 đến 18/5/2024, tại Thủ đô Hà Nội, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ 9 để thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Đề cương chi tiết Báo cáo 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm (2021 - 2030), Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm, giai đoạn 2026 - 2030; Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội XIV của Đảng; Đề án Tổng kết Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30.5.2019 của Bộ Chính trị và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng; Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; công tác cán bộ và một số vấn đề quan trọng khác.

 

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện Ban cán sự đảng UBND tỉnh phổ biến Kết luận số 71-KL/TW, ngày 16-02-2024 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ, giải pháp lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 71-KL/TW. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 05-02-2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới và Sinh hoạt chính trị, tư tưởng về Tác phẩm Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

 

Thông qua Hội nghị lần này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ căn cứ điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị để tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII; phổ biến, quán triệt các chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng và sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến đội ngũ cán bộ, đảng viên ở địa phương, đơn vị, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả, đúng quy định.

 

Minh Huệ