Thứ 5, Ngày 13/06/2024 -

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương tạo nguồn đào tạo nhân lực cho dân tộc thiểu số tại 7 xã, phường, thị trấn
Ngày đăng: 11/06/2024  11:01
Mặc định Cỡ chữ
Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có Công văn số 1292-CV/TU ngày 07/6/2024 gửi Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thống nhất chủ trương tạo nguồn đào tạo nhân lực cho dân tộc thiểu số tại một số địa bàn của tỉnh.

Theo đó, tại Hội nghị tháng 5-2024 (phiên họp chiều ngày 04-6-2024), sau khi nghe đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trình bày Tờ trình số 504-TTr/BCSĐ, ngày 07-5-2024 của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh “về việc báo cáo, xin ý kiến xây dựng Quy định vùng tạo nguồn cán bộ cho các dân tộc thuộc diện tuyển sinh vào Trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Kon Tumvà ý kiến tham gia tại cuộc họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có ý kiến như sau:

 

Thống nhất chủ trương tạo nguồn đào tạo nhân lực cho các dân tộc đối với học sinh dân tộc thiểu số tại 07 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh như đề nghị của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình trên. Cụ thể, các xã, phường, thị trấn: Thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà; các phường: Trường Chinh, Thắng Lợi, Quang Trung, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum; xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy.

 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện chủ trương trên theo đúng quy trình, quy định của pháp luật./.

 

Trịnh Minh