Thứ 5, Ngày 13/06/2024 -

Kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2024 (đợt 1)
Ngày đăng: 10/06/2024  21:01
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 10/6/2024, UBND tỉnh có Công văn số 2013/UBND-NNTN thông báo đến các cơ quan, địa phương liên quan và các chủ thể OCOP kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2024 (đợt 1).

 

Theo đó, tổng số sản phẩm đủ điều kiện được Hội đồng đánh giá cấp tỉnh tổ chức đánh giá (có tiềm năng đạt từ 4 sao đến 5 sao) là 8 sản phẩm.

 

Sản phẩm đủ điều kiện đề nghị UBND tỉnh công nhận sản phẩm đạt hạng 4 sao là 8 sản phẩm, gồm: Rượu Sâm Ngọc Linh K5 Premium và Rượu Quốc tửu K5 của Công ty cổ phần Vingin; Rượu Thảo Mộc PyLo Măng Đen 18 và Rượu Thảo Mộc PyLo Măng Đen 12 của chủ thể sản xuất Sâm & Dược liệu rừng Măng Đen - Chi nhánh Công ty Cổ phần PYLOHERB; Vang Sim rừng Măng Đen 1 và Vang Sim rừng Măng Đen của Công ty TNHH MTV Sim Thiên Sơn; Chuối sấy Joy và Mít sấy OHJOY! của Công ty TNHH APANAX. Trong đó có 2 sản phẩm có tiềm năng đạt 5 sao (từ 90 đến 100 điểm) sẽ đề nghị cấp Trung ương đánh giá, công nhận sản phẩm OCOP quốc gia.

 

UBND tỉnh đề nghị các chủ thể có sản phẩm OCOP được đánh giá phân hạng cấp tỉnh năm 2024 (đợt 1) đạt hạng 4 và có tiềm năng đạt hạng 5 sao có trách nhiệm tổ chức quản lý, kiểm soát chất lượng sản phẩm theo đúng Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình OCOP; tiếp tục nâng cao chất lượng, chuẩn hóa sản phẩm đối với các nội dung còn hạn chế để tiếp tục đăng ký thi nâng hạng sản phẩm đạt tiêu chí sản phẩm OCOP Quốc gia theo đúng quy định.

 

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh Quyết định công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh đạt hạng 4 sao; tổ chức lễ trao Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh theo quy định...

 

Lê Hằng - Thanh An