Thứ 5, Ngày 13/06/2024 -

Kết quả ủng hộ Tháng nhân đạo năm 2024
Ngày đăng: 08/06/2024  15:36
Mặc định Cỡ chữ
Theo Hội Chữ thập đỏ tỉnh, trong Tháng nhân đạo năm 2024, Hội đã nhận được các khoản đóng góp, hỗ trợ, tài trợ của các sở, ban ngành, các cơ quan đơn vị, các mạnh thương quân hỗ trợ.

 

Nhằm tuyên dương các đóng góp, người tốt việc tốt, truyền thống nhân ái, tình yêu thương con người, tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ tỉnh thông báo kết quả ủng hộ trong Tháng nhân đạo năm 2024, cụ thể:

 

Các tổ chức, cá nhân các mạnh thường quân tài trợ trực tiếp tại buổi Lễ: Bằng ủng hộ công trình nhân đạo như nhà ở, giếng khoan, cam kết trao quà, xe đạp hỗ trợ cho người nghèo, người dễ bị tổn thương đạt trị giá tại Lễ phát động tháng nhân đạo 2024. Gồm 09 tổ chức, cơ quan, đơn vị ủng hộ được 1.222.000.000 đồng (xem Danh sách tại đây).

 

Các sở, ban ngành, các cơ quan đơn vị ủng hộ qua tài khoản trong tháng nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ tỉnh trong Tháng nhân đạo năm 2024: Gồm 14 cơ quan, đơn vị ủng hộ vào tài khoản được 69.091.000 đồng (xem Danh sách tại đây).

 

Cổng TTĐT tỉnh