Thứ 5, Ngày 13/06/2024 -

Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến tập thể, cá nhân, hội viên Cựu Chiến binh, Nông dân, Phụ nữ trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Ngày đăng: 06/06/2024  06:29
Mặc định Cỡ chữ
Chiều ngày 05/6, Công an tỉnh phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến tập thể, cá nhân, hội viên Cựu Chiến binh, Nông dân, Phụ nữ trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2019-2024.
Các đại biểu tham dự hội nghị

 

Tham dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Hữu Tháp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội.

 

Hằng năm, Công an tỉnh phối hợp, hướng dẫn Hội CCB, Hội Nông dân, Hội LHPN và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh chỉ đạo các cấp cơ sở thường xuyên rà soát, củng cố, xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Hiện nay, Lực lượng Công an các cấp đang tiếp tục củng cố, duy trì hoạt động của 38 mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở theo hướng “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải”. Các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được xây dựng đa dạng, phong phú, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng lĩnh vực, địa bàn, đối tượng. Qua đó, tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội và mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân giảm đáng kể, an ninh chính trị được bảo đảm, quần chúng nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Tháp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và biểu dương tinh thần nỗ lực, trách nhiệm của lực lượng Công an và các cấp hội đã có nhiều đóng góp tích cực cho công tác đảm bảo an ninh, trật tự nói chung và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nói riêng tại địa phương, phục vụ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra.

 

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng chí đề nghị Hội CCB, Hội Nông dân và Hội LHPN tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm phối hợp với lực lượng Công an trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, khơi dậy ý thức tự giác, tích cực của cán bộ, hội viên tham gia phong trào; chủ động đánh giá, phát hiện khó khăn, vướng mắc còn tồn tại để khắc phục, tránh tư tưởng thờ ơ, ỷ lại, coi công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là trách nhiệm của riêng lực lượng Công an. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Công an các cấp thường xuyên phối hợp theo dõi, hướng dẫn các cấp hội tổ chức phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp thực tiễn tình hình địa bàn và nhiệm vụ chính trị được giao, phù hợp đặc thù đối tượng tuyên truyền với hình thức, nội dung đa dạng, sáng tạo, thu hút; hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để công tác xây dựng phong trào ở các cấp hội thực sự đi vào chiều sâu, phát huy hiệu quả thiết thực.

 

Các đơn vị phối hợp tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tốt công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương; tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Bộ Công an về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

 

Hằng năm, căn cứ yêu cầu thực tiễn công tác, chủ động xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị để tổ chức thực hiện hiệu quả, đặc biệt là ở địa bàn cơ sở. Đa dạng hình thức, nội dung tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; trong đó, bên cạnh việc cung cấp, tuyên truyền kiến thức, kỹ năng địch tình phải làm cho cán bộ, hội viên, nhân dân thấy rõ hiệu quả của công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tự quản an ninh, trật tự ở cơ sở, chuyển biến tích cực tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội tại địa phương để từ đó tích cực tham gia phong trào.

 

Trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

 

Trao tặng bằng khen của Hội LHPN tỉnh

 

Trao tặng bằng khen của Hội Nông dân tỉnh

 

Trao tặng bằng khen của Hội CCB tỉnh

 

Trao tặng bằng khen của Giám đốc Công an tỉnh

 

Tại buổi lễ, đã trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 03 tập thể, 03 cá nhân; trao tặng bằng khen của Hội LHPN tỉnh cho 01 tập thể, 01 cá nhân; trao tặng bằng khen của Hội Nông dân tỉnh cho 01 tập thể, 02 cá nhân; trao tặng bằng khen của Hội CCB tỉnh cho 02 tập thể, 03 cá nhân; trao tặng bằng khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 06 tập thể, 11 cá nhân. Các tập thể, cá nhân được trao tặng bằng khen đều có thành tích xuất xắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

 

Tuấn Tài