Thứ 5, Ngày 13/06/2024 -

Giá cho thuê tài sản Nhà nước là công trình kết cấu hạ tầng đầu tư từ nguồn NSĐP tại Khu công nghiệp Hòa Bình
Ngày đăng: 22/05/2024  16:01
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 20/5/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 27/2024/QĐ-UBND Quy định giá cho thuê tài sản Nhà nước là công trình kết cấu hạ tầng đầu tư từ nguồn ngân sách địa phương tại Khu công nghiệp Hòa Bình, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

 

Theo đó, giá cho thuê là 6.440 đồng/m2/năm (đã bao gồm dịch vụ xử lý nước thải, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)).

 

Đối tượng áp dụng gồm: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Sở Tài chính; Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế tỉnh; đơn vị đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng tại Khu công nghiệp Hòa Bình; Cục Thuế tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến giá cho thuê tài sản Nhà nước là công trình kết cấu hạ tầng đầu tư từ nguồn NSĐP tại Khu công nghiệp Hòa Bình, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

 

UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế tỉnh thực hiện; Công khai đơn giá trên trang thông tin điện tử của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh để các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện; Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh đơn giá trong trường hợp nhà nước có thay đổi về cơ chế, chính sách, các yếu tố hình thành giá thay đổi...

 

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/5/2024.

 

Cổng TTĐT tỉnh