Thứ 5, Ngày 13/06/2024 -

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6
Ngày đăng: 22/05/2024  08:55
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 21/5/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 1476/STNMT-MT gửi các Sở, ban, ngành, cơ quan của tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05 tháng 6), Tháng hành động vì môi trường năm 2024.

Theo đó, thực hiện Văn bản số 2964/BTNMT-TTTT ngày 09/5/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05 tháng 6), Tháng hành động vì môi trường năm 2024 và Văn bản số 1618/UBND-NNTN ngày 13/5/2024 của UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05 tháng 6), Tháng hành động vì môi trường năm 2024.

 

Để triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05 tháng 6), Tháng hành động vì môi trường năm 2024, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện một số nội dung như sau:

 

Các Sở, ban, ngành, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức đoàn thể, lực lượng vũ trang, UBND các huyện, thành phố, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh căn cứ điều kiện thực tế tổ chức các hoạt động hưởng ứng, tuyên truyền về chủ đề, thông điệp hưởng Ngày Môi trường thế giới (05 tháng 6), Tháng hành động vì môi trường năm 2024 theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường và theo kế hoạch số 1232/KH-UBND ngày 10/4/2024 của UBND tỉnh về việc Tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2024 kết hợp hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5/6 trên địa bàn tỉnh.

 

Các cơ quan thông tấn báo chí địa phương (Báo Kon Tum, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh,…) tăng thời lượng đưa tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05 tháng 6), Tháng hành động vì môi trường năm 2024.

 

Kết quả thực hiện của các đơn vị đề nghị gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/7/2024 để tổng hợp báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh theo quy định./.

 

Trịnh Minh