Thứ 5, Ngày 13/06/2024 -

Họp đánh giá, rút kinh nghiệm công tác tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS huyện Sa Thầy, lần thứ IV năm 2024
Ngày đăng: 21/05/2024  16:00
Mặc định Cỡ chữ
Chiều ngày 21/5, BCĐ Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Kon Tum lần thứ IV năm 2024 tổ chức họp đánh giá, rút kinh nghiệm công tác tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS huyện Sa Thầy, lần thứ IV năm 2024 (đơn vị được chọn là Đại hội điểm của tỉnh). Đồng chí Đinh Quốc Tuấn, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực BCĐ Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh chủ trì cuộc họp.

 

Quang cảnh cuộc họp

 

Tham dự có các đồng chí thành viên BCĐ Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh; Trưởng BCĐ Đại hội đại biểu các DTTS các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan.

 

Theo báo cáo đánh giá tại cuộc họp, về cơ bản Đại hội điểm tại huyện Sa Thầy được tổ chức đảm bảo theo đúng tiến độ, chương trình, kế hoạch đề ra; các nội dung, hoạt động cơ bản được triển khai theo đúng hướng dẫn của Trung ương, của BCĐ Đại hội tỉnh; cơ cấu số lượng đại biểu được lựa chọn theo thành phần dân tộc, độ tuổi đảm bảo đúng theo yêu cầu; số lượng đại biểu đến dự đông đủ đã góp phần vào thành công chung của Đại hội.

 

Đại hội đại biểu các DTTS huyện Sa Thầy, lần thứ IV năm 2024 được tổ chức vào ngày 16/5, có 150 đại biểu chính thức đại diện cho trên 32.000 người thuộc 21 thành phần DTTS trên địa bàn huyện tham dự. Đại hội diễn ra trang trọng, nghiêm túc, ý nghĩa. Đại hội đã biểu dương khen thưởng cho 18 tập thể và 28 cá nhân tiêu biểu trong việc thực hiện Quyết tâm thư tại Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ III năm 2019 và bầu 22 đại biểu chính thức, 02 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Kon Tum lần thứ IV năm 2024.

 

Công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội được quan tâm thực hiện; công tác chuẩn bị, tiếp đón các đoàn đại biểu, đặc biệt là đoàn đại biểu huyện Tà Veng, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia được thực hiện trọng thị, chu đáo; công tác chăm sóc sức khỏe, vệ sinh an toàn thực phẩm được đảm bảo, công tác an ninh trật được an toàn...

 

Bên cạnh đó, công tác phối hợp tham mưu của các thành viên BCĐ, Ban tổ chức Đại hội huyện còn hạn chế; việc phối hợp thẩm định các nội dung, văn kiện Đại hội của các Ban giúp việc cho Huyện uỷ còn chậm; công tác phối hợp giữa Ban Dân tộc tỉnh và BCĐ Đại hội huyện Sa Thầy chưa kịp thời; hoạt động tuyên truyền về Đại hội còn thiếu chiều sâu…

 

Tại cuộc họp, các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được; những điểm cần rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS huyện Sa Thầy lần thứ IV năm 2024, qua đó nhằm chuẩn bị tốt hơn trong công tác chỉ đạo, tổ chức Đại hội cấp huyện và tiến tới Đại đại biểu các DTTS tỉnh Kon Tum vào tháng 10/2024.

 

Phó Trưởng ban thường trực BCĐ Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh kết luận

 

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Trưởng ban thường trực BCĐ Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh đánh giá về cơ bản Đại hội điểm cấp huyện tại huyện Sa Thầy được tổ chức đảm bảo theo đúng tiến độ, chương trình, kế hoạch đề ra; các nội dung, hoạt động cơ bản được triển khai theo đúng hướng dẫn.

 

Bên cạnh đó, đồng chí lưu ý một số nội dung cần rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện như: công tác phối hợp, báo cáo kịp thời BCĐ tỉnh đối với những khó khăn, vướng mắc để được xem xét, hướng dẫn kịp thời; cần chủ động, nghiên cứu hoàn chỉnh Kế hoạch tổ chức Đại hội; công tác tuyên truyền cần đa dạng bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp hơn nữa; có phương án đảm bảo nguồn điện, đảm bảo an toàn, an ninh phục vụ Đại hội.

 

Đề nghị BCĐ cấp huyện chủ động tham mưu cấp ủy, UBND các huyện, thành phố lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị chu đáo các nội dung đảm bảo tổ chức Đại hội theo đúng kế hoạch của BCĐ tỉnh và BCĐ cấp huyện đã đề ra./.

 

Vũ Huệ