Thứ 5, Ngày 13/06/2024 -

Hội nghị lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo các Nghị định liên quan đến Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản
Ngày đăng: 21/05/2024  19:14
Mặc định Cỡ chữ
Chiều 21/5, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì Hội nghị trực tuyến với các địa phương để lấy ý kiến bổ sung, hoàn thiện 5 dự thảo các Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum, có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành có liên quan.

 

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh

 

Tại hội nghị, 5 dự thảo được đưa ra để lấy ý kiến gồm: Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản; Nghị định quy định chi tiết một số Điều của Luật Kinh doanh bất động sản về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; Nghị định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở. Đây là các dự thảo Nghị định do Bộ Xây dựng chủ trì soạn thảo...

 

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản gồm 7 Chương, 37 Điều quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023, gồm: Thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản; Các loại hợp đồng mẫu trong kinh doanh bất động sản; Điều kiện hoạt động của sàn giao dịch bất động sản; Cơ sở vật chất, kỹ thuật tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải đáp ứng…

 

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản gồm 4 Chương, 27 Điều quy định chi tiết một số Điều, Khoản của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023, gồm: Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và hệ thống phần mềm phục vụ quản lý, vận hành, khai thác hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; Cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; Xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; Khai thác hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

 

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội gồm 7 Chương, 78 Điều quy định chi tiết một số điều, khoản, điểm quy định tại Luật Nhà ở năm 2023 về: Quy định việc chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại dành một phần diện tích đất ở trong dự án xây dựng nhà ở xã hội hoặc bố trí quỹ đất nhà ở xã hội ở vị trí khác ngoài phạm vi dự án, hoặc đóng tiền tương đương giá trị quỹ đất đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà ở xã hội; Lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; Xác định giá bán, giá thuê mua, giá thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng không bằng vốn đầu tư công, nguồn tài chính công đoàn; Trình tự, thủ tục bán, cho thuê mua, cho thuê nhà ở xã hội…

 

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư gồm 8 Chương, 48 Điều về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, như: Thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; Cơ chế ưu đãi chủ đầu tư dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; Quy định chuyển tiếp đối với dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư…

 

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở gồm 12 Chương, 95 Điều quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở năm 2023, gồm: Giấy tờ chứng minh đối tượng và điều kiện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam; Trách nhiệm cơ quan quản lý nhà ở, đơn vị quản lý vận hành trong việc quản lý, sử dụng nhà ở thuộc tài sản công; Hồ sơ bàn giao nhà chung cư; đối tượng, điều kiện được bố trí nhà ở phục vụ tái định cư; Trình tự, thủ tục mua, thuê mua, thuê nhà ở phục vụ tái định cư; Giải quyết tranh chấp về quản lý, sử dụng nhà ở thuộc tài sản công…

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp các ý kiến nhằm hoàn thiện các dự thảo Nghị định theo hướng bảo đảm phù hợp, đồng bộ và thống nhất với các Luật và hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; đồng thời góp ý, sửa đổi, bổ sung các quy định chưa phù hợp với thực tiễn.

 

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương trong việc phối hợp tham gia xây dựng nội dung dự thảo các Nghị định cũng như các ý kiến đóng góp của các đại biểu, các chuyên gia.

 

Trên cơ sở những ý kiến đóng góp tại hội nghị, Pho Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành địa phương nghiên cứu hoàn thiện các nội dung của dự thảo các Nghị định theo đúng quy định, đạt hiệu quả cao nhất...

 

Trần Huệ