Thứ 5, Ngày 13/06/2024 -

Từ ngày 03 - 14/6: Đại biểu HĐND tỉnh TXCT trước Kỳ họp thứ 7
Ngày đăng: 20/05/2024  20:15
Mặc định Cỡ chữ
Theo Kế hoạch số 04/KH-TTHĐND ngày 20/5/2024 của Thường trực HĐND tỉnh: Từ ngày 03/6/2024 đến ngày 14/6/2024, đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri (TXCT) trước Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Tổ đại biểu HĐND tỉnh, HĐND thành phố Kon Tum TXCT tại P. Quang Trung (TP. Kon Tum) sau Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh và Kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố Kon Tum khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Theo Kế hoạch, tại Hội nghị TXCT, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh thông báo kết quả Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Khóa XII (tổ chức ngày 02/5/2024) và nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Khóa XII; Thông báo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Khóa XII; Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri...

 

Hội nghị TXCT được tổ chức tại Nhà văn hóa, nhà rông, Trung tâm sinh hoạt cộng đồng… của các thôn, làng, tổ dân phố.

 

Tham dự Hội nghị TXCT gồm có: Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh được bầu cử trên địa bàn tỉnh; đại diện Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, thành phố nơi tiếp xúc cử tri; đại diện Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam và cử tri ở xã, phường, thị trấn nơi TXCT.

 

Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại các huyện Kon Plông, Tu Mơ Rông, Đăk Glei, Ia H’Drai và Kon Rẫy phối hợp xây dựng chương trình TXCT, bố trí thời gian hợp lý, bảo đảm để Chủ tịch và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh có thể TXCT ở cả địa bàn ứng cử và ngoài địa bàn ứng cử, cụ thể: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang TXCT tại huyện Kon Plông và huyện Ia H’Drai; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thế Hải TXCT tại huyện Tu Mơ Rông và huyện Đăk Glei; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghe Minh Hồng TXCT tại huyện Đăk Glei và huyện Kon Rẫy...

 

Thái Ninh