Thứ 3, Ngày 16/07/2024 -

Kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức năm 2023
Ngày đăng: 17/04/2024  21:26
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 17/4/2024, Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2023 có Thông báo số 75/TB-HĐTDCC về kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức năm 2023.

 

Theo đó, thực hiện Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 17/4/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công nhận kết quả tuyển dụng công chức các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2023; Hội đồng tuyển dụng thông báo kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức năm 2023 đến 125 thí sinh đã trúng tuyển vào các vị trí tuyển dụng theo chỉ tiêu tuyển dụng đã thông báo (chi tiết tại Danh sách đính kèm).

 

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Sở Nội vụ (địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh Kon Tum, tổ 8, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, trong giờ hành chính) để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định.

 

Hồ sơ tuyển dụng bao gồm: (1) Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển (lưu ý mang bản gốc các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển để đối chiếu), chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có); (2) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

 

Người trúng tuyển có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội trước ngày tuyển dụng được tính để làm căn cứ xếp ngạch, bậc lương phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng theo quy định, đề nghị bổ sung các tài liệu, hồ sơ để xem xét, gồm: (1) Bản ghi quá trình đóng bảo hiểm xã hội do cơ quan Bảo hiểm xã hội xác nhận; (2) Hợp đồng lao động (hoặc Hợp đồng làm việc) và văn bản phân công nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền trong thời gian công tác trước khi tuyển dụng; (3) Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm; ý kiến của cấp có thẩm quyền về việc chuyển công tác của cá nhân và nhận xét, đánh giá phẩm chất chính trị, đạo đức, kết quả công việc trong thời gian chưa có kết quả xếp loại chất lượng; (4) Bản sao chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch dự tuyển (nếu có), lưu ý mang bản gốc để đối chiếu; (5) Các văn bản, tài liệu khác có liên quan (nếu có).

 

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Hội đồng tuyển dụng báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh quyết định hủy bỏ kết quả trúng tuyển.

 

Cổng TTĐT tỉnh