Thứ 4, Ngày 22/05/2024 -

Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng
Ngày đăng: 16/04/2024  20:10
Mặc định Cỡ chữ
Chiều 16/4, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

 

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

 

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có các đồng chí: A Pớt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Huỳnh Tấn Phục, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh.

 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tổ chức vào đầu năm 2026, đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng, trọng đại của đất nước. Đại hội tiến hành tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và những thành tựu, kết quả của 40 năm đổi mới (1986-2026); sơ kết 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030 và xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong những năm tiếp theo; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2026-2031.

 

Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, diễn ra trong bối cảnh nước ta đạt được nhiều thành tựu to lớn, kết quả quan trọng nổi bật, toàn diện trên các lĩnh vực: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực; phát triển  kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác đối ngoại. Vai trò, vị thế, tiềm lực, uy tín của đất nước ta trên trường quốc tế tiếp tục được nâng cao; sức mạnh đại đoàn kết dân tộc được phát huy mạnh mẽ; niềm tin của Nhân dân đối với Đảng ngày càng được củng cố, tăng cường.

 

Dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng được xây dựng trên cơ sở kế thừa chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và được bổ sung cập nhật một số nội dung phát sinh trong thực tiễn, gồm có phần 3 phần: Tổ chức đại hội; Nội dung đại hội và Tổ chức thực hiện.

 

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung đóng góp ý kiến về một số nội dung mới của dự thảo Chỉ thị như: Công tác nhận sự và bầu cử cấp ủy; Cơ cấu, số lượng đại biểu và việc bầu đại biểu dự đại hội cấp trên; Thời gian tiến hành Đại hội đảng bộ các cấp; Việc phân công, bố trí và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ sau đại hội…

 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại điểm cầu tỉnh

 

Phát biểu tại điểm cầu tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum thống nhất với dự thảo Chỉ thị; đồng thời, có ý kiến đóng góp về công tác quy trình nhân sự cấp ủy các cấp...

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận, tiếp thu các ý kiến góp ý của các đại biểu; giao Tổ biên tập tổng hợp tiếp thu, giải trình, báo cáo cấp thẩm quyền xem xét quyết định. Đồng thời khẳng định, Ban Tổ chức Trung ương sẽ có văn bản hướng dẫn các địa phương để tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

 

Trần Huệ