Thứ 4, Ngày 17/04/2024 -

Báo cáo tiến độ, kết quả 03 năm thực hiện Quyết định số 414/QĐ- TTg ngày 22/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày đăng: 02/03/2024  15:59
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 01/3/2024, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Văn bản số 1444/BNN-TY gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo tiến độ, kết quả 03 năm thực hiện Quyết định số 414/QĐ- TTg ngày 22/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ

 

Theo đó, ngày 22/3/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 414/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp, giai đoạn 2021 - 2030” (gọi tắt là Đề án ngành thú y). Thực hiện Quyết định số 414/QĐ-TTg, ngày 01/4/2021, Ban cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (PTNT) ban hành Kế hoạch số 02-KH/BCSĐ tổ chức triển khai thực hiện Đề án ngành thú y; ngày 14/4/2021, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Công văn số 2173/BNN-TY về việc tổ chức triển khai Đề án ngành thú y.

 

Ngày 25/7/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 889/QĐ-TTg phê duyệt “Kế hoạch quốc gia triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường năng lực quản lý, kiểm soát dịch bệnh động vật và đảm bảo an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật, giai đoạn 2023 – 2030” (gọi tắt là Kế hoạch quốc gia). Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành công văn số 5370/BNN-TY ngày 07/8/2023 về việc tổ chức triển khai Kế hoạch quốc gia.

 

Để phát huy những kết quả đạt được, đồng thời báo cáo những khó khăn, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện để đề xuất cấp có thẩm quyền chỉ đạo, phối hợp triển khai có hiệu quả các nội dung của Đề án ngành thú y, Kế hoạch quốc gia trong các năm tiếp theo, Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở, ngành liên quan và chính quyền các cấp tại địa phương khẩn trương thực hiện những nội dung sau:

 

Tổ chức sơ kết 03 năm (2021-2023) triển khai thực hiện Đề án ngành thú y tại địa phương: đánh giá, phân tích các kết quả đã đạt được; những tồn tại, bất cập, khó khăn gặp phải, nguyên nhân và giải pháp khắc phục.

 

Đề xuất cụ thể các nội dung, giải pháp thực hiện hiệu quả Đề án ngành thú y, Kế hoạch quốc gia trong thời gian tới.

 

Đề nghị các địa phương thực hiện và gửi báo cáo tổng hợp chung về Bộ Nông nghiệp và PTNT trước ngày 20/03/2024.

 

Bộ Nông nghiệp và PTNT giao Cục Thú y chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp báo cáo tiến độ, kết quả 03 năm thực hiện Đề án ngành thú y và tổ chức hội nghị sơ kết 03 năm (2021 - 2023) thực hiện Đề án trong Quý II/2024./.

                                                                                                                                                       Trịnh Minh